Studia magisterskie Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa?
Atuty kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wyposażają absolwentów w wszechstronne kompetencje zarówno ogólne, jak specjalistyczne dotyczące wykorzystywanych w praktyce i postulowanych przez teorię narzędzi, instrumentów i metod oraz sposobów postępowania w zakresie zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa.

Perspektywy zawodowe

Sektor przedsiębiorstw – poziom operacyjny i właścicielski:

menedżer firmy, menedżer projektów, dyrektor finansowy, dyrektor operacyjny, dyrektor firmy, prezes firmy, dyrektor ryzyka, przewodniczący komitetu audytu. 

Sektor przedsiębiorstw – działy finansów i kontrolingu: 

specjalista ds. analiz ekonomiczno-finansowych, kontroler finansowy, analityk finansowy, analityk biznesowy, analityk ryzyka, analityk sprzedaży, główny analityk biznesowy/finansowy, specjalista ds. restrukturyzacji, specjalista ds. restrukturyzacji finansowej, ekspert ds. restrukturyzacji/restrukturyzacji finansowej, specjalista ds. zarzadzania należnościami i windykacji, specjalista ds. kontrolingu, kontroler finansowy, kontroler biznesowy, kontroler zakładu/fabryki, specjalista ds. kontroli wewnętrznej, menedżer finansowy, szef działu kontrolingu, dyrektor finansowy. 

Sektor przedsiębiorstw – dział compliance/zarządzania ryzykiem: 

analityk compliance, specjalista compliance, ekspert ds. compliance, menedżer compliance, analityk ds. analiz i ryzyka, specjalista ds. analiz i ryzyka, menedżer ds. analiz i ryzyka, specjalista ds. zarządzania ryzykiem, dyrektor ds. zarządzania ryzykiem/oceny ryzyka, analityk/specjalista ds. oceny ryzyka analityk/specjalista ds. ryzyka finansowego, menedżer ds. ryzyka finansowego. 

Sektor przedsiębiorstw – dział audytu i konsultingu:

konsultant w dziale audytu, menedżer w dziale audytu, audytor wewnętrzny, konsultant w dziale doradztwa biznesowego, menedżer w dziale doradztwa biznesowego. 

Sektor przedsiębiorstw – dział księgowy:

specjalista ds. wycen, specjalista ds. wycen spółek technologicznych, specjalista ds. wyceny projektów, specjalista ds. instrumentów pochodnych, młodszy księgowy, doradca ds. podatków. 

Rynek finansowy i kapitałowy: 

analityk danych, analityk kredytowy, agent firmy inwestycyjnej, doradca inwestycyjny, specjalista ds. IPO, analityk inwestycyjny, equity trader, specjalista ds. fuzji i przejęć, specjalista corporate finance, specjalista ds. relacji inwestorskich, specjalista ds. rynku finansowego lub kapitałowego, specjalista ds. project finance. 

Administracja publiczna: 

specjalista ds. analizy danych finansowych, specjalista ds. project finance, audytor wewnętrzny, kontroler wewnętrzny, specjalista ds. analiz i ryzyka, specjalista ds. restrukturyzacji i zadłużenia. 

Specjalności
 • wycena projektów i przedsiębiorstw
 • zarządzanie inwestycjami
 • zarządzanie ryzykiem
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania skutecznego zarządzania finansami,
 • zna podstawowe wzorce zachowania pracowników i liderów w organizacjach finansowych,
 • zna metodykę tworzenia przedsięwzięć gospodarczych i zarządzania finansami przedsiębiorstwa w ujęciu operacyjnym i strategicznym,

Umiejętności

 • potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać zjawiska z zakresu funkcjonowania współczesnych organizacji i ich wpływ na pozycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa,
 • potrafi samodzielnie formułować problemy finansowe, poszukiwać rozwiązań, trafnie identyfikować zagrożenia ekonomiczne, prawne, etyczne, planować działania oraz kontrolować ich wprowadzanie do działalności organizacji,
 • potrafi zaprojektować przedsięwzięcia z perspektywy finansowej w kontekście strategii i jej przełożenia na plany operacyjne oraz codzienne działania służb finansowych – dyrektora, analityka i innych pracowników,

Kompetencje społeczne

 • wykazuje świadomość potrzeby krytycznej oceny odbieranych treści oraz znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,
 • wykazuje nawyk samodzielnego działania, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, zachęcania innych do samodzielności  i działania na rzecz dobra publicznego i relacji międzykulturowych,
 • wykazuje świadomość etyki, odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem, odpowiedzialności za działania własne i działania podległych pracowników.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

  Dział Rekrutacji

   

  al. Niepodległości 162
  pokój 37, budynek główny
  02-554 Warszawa

   

  tel. 22 564 77 77
  e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

   

  godziny pracy: 8:00-16:00
  (od poniedziałku do piątku)​​

  Informator studia magisterskie w SGH
  Informator

  Studia magisterskie w języku polskim

  Informator studia w SGH Ukraina
  Informator

  Informator o SGH w języku ukraińskim

  Informator studia w SGH Bialoruś
  Informator

  Informator o SGH w języku białoruskim