Studia magisterskie Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa?
Atuty kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wyposażają absolwentów w wszechstronne kompetencje zarówno ogólne, jak specjalistyczne dotyczące wykorzystywanych w praktyce i postulowanych przez teorię narzędzi, instrumentów i metod oraz sposobów postępowania w zakresie zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa.

Profil kandydata

Czy te studia są dla mnie?
Studia z zarządzania finansami w przedsiębiorstwie mogą być odpowiednie dla Ciebie, jeśli interesujesz się tematami związanymi z finansami, biznesem i zarządzaniem, oraz jeśli chcesz rozwinąć swoje umiejętności analityczne i strategiczne.
Czy interesujesz się finansami i ekonomią? Czy interesujesz się tym, jak firmy zarządzają swoimi finansami i jak podejmują decyzje inwestycyjne?
 Czy masz umiejętności analityczne? Studia z zakresu zarządzania finansami wymagają dobrze rozwiniętych umiejętności matematycznych, umiejętności analitycznych oraz przede wszystkim - logicznego myślenia.
 Czy chcesz pracować w branży finansowej? Jeśli chcesz pracować w bankowości, inwestycjach, rachunkowości lub w innych dziedzinach związanych z finansami, studia z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie mogą być odpowiednie dla Ciebie.
Czy chcesz pracować w biznesie? Studia z zarządzania finansami często prowadzą do pracy w szeroko rozumianym biznesie, a więc warto zastanowić się nad nimi, jeśli taka kariera odpowiada Twoim aspiracjom.
 Czy masz talent do pracy w zespole? Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie często wymaga pracy w zespole, więc warto zastanowić się, czy umiesz dobrze się komunikować i czy lubisz pracować z innymi ludźmi.
 Czy jesteś gotowy na intensywną pracę? Studia z zakresu zarządzania finansami są pasjonujące, ale również wymagają poświęcenia czasu i własnego zaangażowania, więc ważne jest, abyś był na to gotowy i otworzył swoją drogę do sukcesu.
Jeśli Twoje odpowiedzi na powyższe pytania są pozytywne, to kierunek zarządzania finansami w przedsiębiorstwie może być odpowiedni właśnie dla Ciebie!

Dlaczego warto studiować zarządzanie finansami przedsiębiorstwa?
Studia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa są bardzo wartościowe i pożyteczne z wielu powodów:
1. Skuteczne zarządzanie finansami: studia te pozwalają na poznanie skutecznych metod zarządzania finansami, tak, aby efektywnie wykorzystywać zasoby i osiągać lepsze wyniki w przedsiębiorstwie.
2. Dostosowanie do wymagań rynkowych: studia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa pozwalają na uzyskanie wiedzy na temat najnowszych trendów rynkowych, a także uregulowań prawnych i narzędzi w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Ta dziedzina podlega dynamicznym zmianom, warto zatem być na bieżąco.  
3. Umiejętność oceny ryzyka: studia te umożliwiają zdobycie umiejętności oceny ryzyka, co pozwala na dokonywanie bardziej trafnych decyzji inwestycyjnych. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy rynek finansowy jest bardzo zmienny i ryzyko inwestycyjne jest coraz większe.
4. Dostęp do najnowszych narzędzi i technologii: w ramach studiów z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, studenci mają dostęp do najnowszych narzędzi i technologii służących do analizowania danych finansowych. Pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i osiąganie lepszych wyników.
5. Kariera w branży finansowej i biznesie: absolwenci studiów z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa są bardzo cenieni na rynku pracy. Mogą pracować między innymi jako analitycy finansowi, kierownicy finansowi, specjaliści ds. inwestycji, doradcy finansowi, doradcy inwestycyjni. Mają też narzędzia to tego, aby lepiej prowadzić własny biznes, nawet jeśli nie jest on związany z finansami.
6.  Wiedza uniwersalna: wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa są przydatne nie tylko w biznesie, ale również w życiu prywatnym. Pozwalają na lepsze zarządzanie własnymi finansami oraz lepsze zrozumienie działań przedsiębiorstw, w których się pracuje lub które się inwestuje.

Perspektywy zawodowe

Sektor przedsiębiorstw – poziom operacyjny i właścicielski:

menedżer firmy, menedżer projektów, dyrektor finansowy, dyrektor operacyjny, dyrektor firmy, prezes firmy, dyrektor ryzyka, przewodniczący komitetu audytu. 

Sektor przedsiębiorstw – działy finansów i kontrolingu: 

specjalista ds. analiz ekonomiczno-finansowych, kontroler finansowy, analityk finansowy, analityk biznesowy, analityk ryzyka, analityk sprzedaży, główny analityk biznesowy/finansowy, specjalista ds. restrukturyzacji, specjalista ds. restrukturyzacji finansowej, ekspert ds. restrukturyzacji/restrukturyzacji finansowej, specjalista ds. zarzadzania należnościami i windykacji, specjalista ds. kontrolingu, kontroler finansowy, kontroler biznesowy, kontroler zakładu/fabryki, specjalista ds. kontroli wewnętrznej, menedżer finansowy, szef działu kontrolingu, dyrektor finansowy. 

Sektor przedsiębiorstw – dział compliance/zarządzania ryzykiem: 

analityk compliance, specjalista compliance, ekspert ds. compliance, menedżer compliance, analityk ds. analiz i ryzyka, specjalista ds. analiz i ryzyka, menedżer ds. analiz i ryzyka, specjalista ds. zarządzania ryzykiem, dyrektor ds. zarządzania ryzykiem/oceny ryzyka, analityk/specjalista ds. oceny ryzyka analityk/specjalista ds. ryzyka finansowego, menedżer ds. ryzyka finansowego. 

Sektor przedsiębiorstw – dział audytu i konsultingu:

konsultant w dziale audytu, menedżer w dziale audytu, audytor wewnętrzny, konsultant w dziale doradztwa biznesowego, menedżer w dziale doradztwa biznesowego. 

Sektor przedsiębiorstw – dział księgowy:

specjalista ds. wycen, specjalista ds. wycen spółek technologicznych, specjalista ds. wyceny projektów, specjalista ds. instrumentów pochodnych, młodszy księgowy, doradca ds. podatków. 

Rynek finansowy i kapitałowy: 

analityk danych, analityk kredytowy, agent firmy inwestycyjnej, doradca inwestycyjny, specjalista ds. IPO, analityk inwestycyjny, equity trader, specjalista ds. fuzji i przejęć, specjalista corporate finance, specjalista ds. relacji inwestorskich, specjalista ds. rynku finansowego lub kapitałowego, specjalista ds. project finance. 

Administracja publiczna: 

specjalista ds. analizy danych finansowych, specjalista ds. project finance, audytor wewnętrzny, kontroler wewnętrzny, specjalista ds. analiz i ryzyka, specjalista ds. restrukturyzacji i zadłużenia. 

Specjalności
 • wycena projektów i przedsiębiorstw
 • zarządzanie inwestycjami
 • zarządzanie ryzykiem
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne (kierunek realizowany hybrydowo, pierwszy i ostatni zjazd odbywa się stacjonarnie, pozostałe on-line)

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania skutecznego zarządzania finansami,
 • zna podstawowe wzorce zachowania pracowników i liderów w organizacjach finansowych,
 • zna metodykę tworzenia przedsięwzięć gospodarczych i zarządzania finansami przedsiębiorstwa w ujęciu operacyjnym i strategicznym,

Umiejętności

 • potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać zjawiska z zakresu funkcjonowania współczesnych organizacji i ich wpływ na pozycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa,
 • potrafi samodzielnie formułować problemy finansowe, poszukiwać rozwiązań, trafnie identyfikować zagrożenia ekonomiczne, prawne, etyczne, planować działania oraz kontrolować ich wprowadzanie do działalności organizacji,
 • potrafi zaprojektować przedsięwzięcia z perspektywy finansowej w kontekście strategii i jej przełożenia na plany operacyjne oraz codzienne działania służb finansowych – dyrektora, analityka i innych pracowników,

Kompetencje społeczne

 • wykazuje świadomość potrzeby krytycznej oceny odbieranych treści oraz znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,
 • wykazuje nawyk samodzielnego działania, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, zachęcania innych do samodzielności  i działania na rzecz dobra publicznego i relacji międzykulturowych,
 • wykazuje świadomość etyki, odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem, odpowiedzialności za działania własne i działania podległych pracowników.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim