SGH w sojuszu CIVICA

Obecność SGH w sojuszu Europejskiego Uniwersytetu CIVICA to nowy wymiar międzynarodowej współpracy akademickiej, otwierający studentom i doktorantom SGH innowacyjne możliwości w zakresie edukacji i budowania świadomości obywatelskiej.

Nasi studenci i doktoranci mogą zrealizować dodatkowe mobilności międzynarodowe oraz skorzystać z zajęć i specjalnych projektów dydaktycznych prowadzonych wspólnie z uczelniami należącymi do sojuszu.
CIVICA

Jak to się zaczęło

Od momentu utworzenia konsorcjum w 2019 r. przez wiodące europejskie uniwersytety nauk społecznych, CIVICA pracuje nad stworzeniem prawdziwie europejskiego kampusu międzyuniwersyteckiego. CIVICA realizowała pilotażową fazę unijnej inicjatywy uniwersytetów europejskich, mającą na celu wzmacnianie partnerstw strategicznych w europejskim szkolnictwie wyższym i w obszarze badań naukowych. Członkowie CIVICA wykorzystali swoją wspólną wiedzę i wspólne europejskie wartości, by zaoferować studentom, doktorantom i pracownikom innowacyjne, ponadnarodowe możliwości w zakresie edukacji, badań i zaangażowania obywatelskiego, ze szczególnym naciskiem na innowacje cyfrowe i nadrzędną misję służenia społeczeństwom europejskim.

Wizja CIVICA

Wizja CIVICA na rok 2030 to pogłębienie i rozszerzenie działań w kluczowych obszarach, takich jak edukacja, badania naukowe, zaangażowanie na rzecz społeczeństwa, innowacje i uczenie się przez całe życie (ang. lifelong learning); rozwój zróżnicowanej i inkluzywnej społeczności CIVICA, dalszy globalny zasięg, ustanowienie wiodącej roli CIVICA w naukach społecznych oraz stworzenie ram trwałej współpracy instytucjonalnej.

Misja CIVICA

Zgodnie ze swoją misją, CIVICA będzie nadal służyć lokalnym i globalnym społecznościom bronić podstawowych wartości europejskich, wspierać zrównoważony rozwój środowiska oraz prowadzić badania w dziedzinach istotnych dla polityki nauk społecznych. Jednak CIVICA będzie w dalszym ciągu skupiać się również na wewnętrznych społecznościach sojuszu. Od jesieni 2022 r. do jesieni 2026 r. tysiące studentów i młodych naukowców ma uzyskać nowe możliwości realizacji mobilności międzynarodowych, skorzystać z nowej oferty edukacyjnej oraz ogólnoeuropejskich możliwości zaangażowania obywatelskiego.

Do aliansu należą:

CIVICA the European University of Social Sciences

Trwające nabory do projektów i inicjatyw CIVICA dla studentów, doktorantów i pracowników SGH

Czytaj więcej o CIVICA, inicjatywach studenckich, mobilnościach, warsztatach i wykładach

Ambasadorzy CIVICA 2023/2024

Ambasadorzy CIVICA 2023/2024

Ambasadorami CIVICA są zarówno studenci studiów licencjackich, jak i badacze ze stopniem doktora, reprezentujący każdy uniwersytet w sojuszu. Są pierwszym punktem kontaktowym CIVICA dla swoich rówieśników w uczelniach. Ich rolą jest również promowanie interakcji i wymiany w społecznościach sojuszu.

Ambasadorzy CIVICA aktywnie kształtują Uniwersytet Europejski CIVICA poprzez inicjowanie oddolnych projektów. Uczestniczą w formalnych i nieformalnych działaniach całego aliansu.

Poznaj Ambasadorów CIVICA w SGH

Karolina Grzeszczuk, bachelor student

CIVICA in one word is "opportunity". It's a chance to grow personally and as a society, voice our views, and engage in civic education and innovation. CIVICA allows us to collectively shape the Europe we want to live in. Karolina Greeszczuk, Bachelor student. SGH logo

“CIVICA in one word is „opportunity”. It’s a chance to grow personally and as a society, voice our views, and engage in civic education and innovation. CIVICA allows us to collectively shape the Europe we want to live in” - Karolina Grzeszczuk, bachelor student, SGH Warsaw School of Economics.

Aleks Pietrzak, bachelor student

CIVICA is another part European integration in which we should all take part as active citizens. Democracy thrives with engaged people, and CIVICA aligns with my belief in civic engagement as the path to sustainable development.

“CIVICA is another part European integration in which we should all take part as active citizens. Democracy thrives with engaged people, and CIVICA aligns with my belief in civic engagement as the path to sustainable development” - Aleks Pietrzak, bachelor student, SGH Warsaw School of Economics.

Poznaj ambasadorów wszystkich uczelni CIVICA

CIVICA Ambassadors 2023/2024. SGH: Aleks Pietrzak & Karolina Grzeszczuk
Samorząd studentów CIVICA

CIVICA Student and Early-Stage Researcher Board

W 2023 r. powołany został samorząd studentów i początkujących badaczy CIVICA. Będzie on reprezentował głos studentów CIVICA i początkujących badaczy we wszystkich obszarach CIVICA. najistotniejsze z nich to: mobilność studentów, oferta kursów, inicjatywy badawcze, cyfrowy kampus (myCIVICA), usługi biblioteczne, działania popularyzatorskie i zajęcia pozalekcyjne.

Materiały informacyjne o sojuszu CIVICA
O CIVICA w mediach SGH
PhD Clinic

PhD Clinic działa na platformie my.CIVICA i służy za swego rodzaju arenę, na której doktoranci mogą znaleźć wykładowców na uczelniach partnerskich CIVICA, których wiedza specjalistyczna jest odpowiednia dla ich tematów rozpraw doktorskich. To medium, które ułatwia komunikację między naukowcami a wykładowcami, dając naukowcom szansę na kontakt z profesorami za pośrednictwem wbudowanego systemu poczty elektronicznej.

Aby skorzystać z PhD Clinic wejdź na elektroniczny kampus CIVICA:

Newsletter CIVICA
CIVICA Newsletter out in April. Subscribe now!

Zapisz się na newsletter CIVICA, który wychodzi co trzy miesiące. Będziesz na bieżąco z informacjami o najnowszych możliwościach, wiadomościami i wydarzeniami z uczelni należących do aliansu CIVICA.

Najbliższe wydanie w styczniu 2024 r.