SGH w sojuszu CIVICA

Obecność SGH w sojuszu Europejskiego Uniwersytetu CIVICA to nowy wymiar międzynarodowej współpracy akademickiej, otwierający studentom i doktorantom SGH innowacyjne możliwości w zakresie edukacji i budowania świadomości obywatelskiej.

Nasi studenci i doktoranci będą mogli zrealizować dodatkowe mobilności międzynarodowe oraz skorzystają z zajęć i specjalnych projektów dydaktycznych prowadzonych wspólnie z uczelniami należącymi do sojuszu.
CIVICA

Jak to się zaczęło

Od momentu utworzenia konsorcjum w 2019 r. przez wiodące europejskie uniwersytety nauk społecznych, CIVICA pracuje nad stworzeniem prawdziwie europejskiego kampusu międzyuniwersyteckiego. CIVICA realizowała pilotażową fazę unijnej inicjatywy uniwersytetów europejskich, mającą na celu wzmacnianie partnerstw strategicznych w europejskim szkolnictwie wyższym i w obszarze badań naukowych. Członkowie CIVICA wykorzystali swoją wspólną wiedzę i wspólne europejskie wartości, by zaoferować studentom, doktorantom i pracownikom innowacyjne, ponadnarodowe możliwości w zakresie edukacji, badań i zaangażowania obywatelskiego, ze szczególnym naciskiem na innowacje cyfrowe i nadrzędną misję służenia społeczeństwom europejskim.

Wizja CIVICA

Wizja CIVICA na rok 2030 to pogłębienie i rozszerzenie działań w kluczowych obszarach, takich jak edukacja, badania naukowe, zaangażowanie na rzecz społeczeństwa, innowacje i uczenie się przez całe życie (ang. lifelong learning); rozwój zróżnicowanej i inkluzywnej społeczności CIVICA, dalszy globalny zasięg, ustanowienie wiodącej roli CIVICA w naukach społecznych oraz stworzenie ram trwałej współpracy instytucjonalnej.

Misja CIVICA

Zgodnie ze swoją misją, CIVICA będzie nadal służyć lokalnym i globalnym społecznościom bronić podstawowych wartości europejskich, wspierać zrównoważony rozwój środowiska oraz prowadzić badania w dziedzinach istotnych dla polityki nauk społecznych. Jednak CIVICA będzie w dalszym ciągu skupiać się również na wewnętrznych społecznościach sojuszu. Od jesieni 2022 r. do jesieni 2026 r. tysiące studentów i młodych naukowców ma uzyskać nowe możliwości realizacji mobilności międzynarodowych, skorzystać z nowej oferty edukacyjnej oraz ogólnoeuropejskich możliwości zaangażowania obywatelskiego.

Do aliansu należą:

CIVICA the European University of Social Sciences

  Trwające nabory do projektów i inicjatyw CIVICA dla studentów, doktorantów i pracowników SGH

  Czytaj więcej o CIVICA, inicjatywach studenckich, mobilnościach, warsztatach i wykładach

  Ambasadorzy CIVICA

  Ambasadorami CIVICA są zarówno studenci studiów licencjackich, jak i badacze ze stopniem doktora, reprezentujący każdy uniwersytet w sojuszu. Są pierwszym punktem kontaktowym CIVICA dla swoich rówieśników w uczelniach. Ich rolą jest również promowanie interakcji i wymiany w społecznościach sojuszu.

  Ambasadorzy CIVICA aktywnie kształtują Uniwersytet Europejski CIVICA poprzez inicjowanie oddolnych projektów. Uczestniczą w formalnych i nieformalnych działaniach całego aliansu.

  Poznaj Ambasadorów CIVICA w SGH

  “Thanks to my university's participation in the CIVICA alliance my peers will be able to learn more about european projects aimed specifically at the young scientists" - Aleksandra Dragan, SGH Warsaw School of Economics.. CIVICA Ambassador
  “CIVICA means greater opportunities for development and growth for me, my colleagues, and my alma mater. A chance to influence the world one a meaningful, positive way” - Paweł Pikoń, SGH Warsaw School of Economics. CIVICA Ambassador

  Materiały informacyjne o sojuszu CIVICA
  O CIVICA w mediach SGH