Ronald H. Coase

RONALD H. COASE, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1991 r. Za wskazanie roli kosztów społecznych w teorii mikroekonomii - szczególnie w zakresie zawierania kontraktów i zarządzania.
fakty z życia i działalności

Urodził się 29 grudnia 1910 roku w Willesden na przedmieściu Londynu. Miejsce pracy naukowej: University of Chicago w USA. Zgodnie z twierdzeniem Coase’a, warunkiem osiągnięcia efektywności ekonomicznej jest dowolny, byle jednoznacznie określony, rozkład praw własności oraz możliwość nieskrępowanego ich kupna i sprzedaży. W latach 1962-1982 Ronald Coase był naczelnym redaktorem czasopisma „Journal of Law and Economics”. Wyład wygłoszony podczas uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 9 grudnia 1991 roku, nosił tytuł „The institutional structure of production” („Instytucjonalna struktura produkcji”).
Zmarł 2 września 2013 roku.

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO