Robert W. Fogel

​ROBERT W. FOGEL,ekonomista i historyk z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1993 r. Za wkład w odnowę historii gospodarczej przez zastosowanie teorii ekonomicznych metod jakościowych do objaśniania przemian gospodarczych i instytucjonalnych - uczony znany z prac poświęconych historii gospodarczej zwanej kliometrią - wspólnie z Douglassem C. Northem.
fakty z życia i działalności

Urodził się w 1926 roku w Nowym Yorku. Miejsce pracy naukowej: University of Chicago (dyrektor Ośrodka Badań nad Ludnością). W wyniku połączenia prac Roberta Fogel’a i Douglassa Northa powstała nowa dziedzina nauki - kliometria. Zrodziła się ona z syntezy ekonometrii i historii gospodarczej. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 9 grudnia 1993 roku, nosił tytuł „Economic growth , population theory, and physiology: the bearing of long - term processes on the making of economic policy” („Orientacja procesów długoterminowych na tworzenie polityki ekonomicznej - teorie dotyczące wzrostu gospodarczego, i fizjologii ludności”).
Zmarł 11 czerwca 2013 roku.

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO