Robert J. Shiller

ROBERT R. SHILLER, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2013 r.
fakty z życia i działalności

Urodził się w Detroit 29 marca 1946 roku. Doktorat obronił w Massachussets Institute of Technology w Cambridge w 1972 roku. Jest profesorem Yale University. Zajmuje się ekonomią behavioralną i finansową . Na rozwój jego badań miały wpływ dokonania Franco Modiglianiego (noblisty z 1985 roku) i George’a A. Akerlofa (laureata z 2001 roku).

Robert R. Shiller jest jednym z trzech naukowców wyróżnionych w roku 2013 Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. Szwedzka Akademia zdecydowała, że na nagrodę tę otrzymali: Robert R. Shiller; Lars Peter Hansen i  Eugene  F. Fama. Wszyscy trzej pochodzą z USA. Zostali nagrodzeni
za „empiryczną analizę cen aktywów i obserwację trendów na rynkach  akcji i obligacji”. Zagadnienie to jest istotne zarówno w teorii ekonomii jak i w praktyce. Prace tych trzech uczonych pomogły - między innymi- zrozumieć jak działają rynki finansowe.

Publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH:

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO