Robert J. Aumann

Robert J. Aumann, ekonomista z Izraela. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2005r. Otrzymał Nagrodę Nobla wspólnie z Thomasem C. Schellingiem z USA, jak brzmi sentencja orzeczenia o przyznaniu nagrody - za: „ rozszerzenie naszego rozumienia konfliktu i współpracy poprzez analizę w kategoriach teorii gier”.
Na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla dnia 8 grudnia 2005 Robert J. Aumann wygłosił wykład okolicznościowy ‘War and Peace’ / Wojna i pokój/.
fakty z życia i działalności

Urodził się w 1930 roku we Frankfurcie- w Niemczech. Miejscem jego pracy naukowej jest Hebrew Uniwersity w Jerozolimie.
Robert Aumann znany jest przede wszystkim z prac dotyczących długoterminowych relacji między uczestnikami konfliktów (tzw. gier powtarzanych). Relacja taka zachodzi w sytuacji gdy miedzy uczestnikami „gry” występuje asymetria informacji - czyli jedna ze stron dysponuje na przykład większą wiedzą o kosztach działania konkurenta niż druga. Teoria powtarzanych gier Aumanna jest obecnie -w naukach społecznych - stałym elementem analizy przypadków współpracy o charakterze długofalowym. Prace uczonego stanowią istotne uzupełnienie teorii gier.

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO