Robert E. Lucas jr.

​ROBERT E. LUCAS jr., ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1995 r. Za rozwój i zastosowanie hipotezy o istnieniu racjonalnych oczekiwań, jak również za zapoczątkowanie nowego podejścia do analizy makroekonomicznej, które spowodowało odmienne spojrzenie na politykę gospodarczą
fakty z życia i działalności

Urodził się w 1937 roku w Yakima, WA. Miejsce pracy naukowej: University of Chicago Hipoteza racjonalnych oczekiwań rozpropagowana przez Roberta Lucasa jest we współczesnej ekonomii podstawowym narzędziem analizy skuteczności polityki ekonomicznej prowadzonej przez rządy. Bierze się ją także pod uwagę przy planowaniu tej polityki. Wykład wygłoszony podczas uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 7 grudnia 1995 roku,nosił tytuł „Monetary neutrality” („Neutralność finansowa”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO