Robert C. Merton

ROBERT C. MERTON, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1997 r. Za opracowanie - wspólnie z Myronem S. Scholesem - metody wyceny instrumentów pochodnych zwłaszcza opcji. Badania obu nagrodzonych dotyczyły wyceny opcji na standaryzowane produkty: notowane na giełdzie papiery wartościowe i towary.
fakty z życia i działalności

Urodził się w Nowym Yorku w 1944 r. Miejsce pracy naukowej: Harvard University, Graduate School of Business and Administration. Robert Merton podał metodę analizy wysokości decyzji konsumenckich i inwestycyjnych oraz uogólnił także już wcześniej opisany model ustalania cen aktywów kapitałowych CAMP (autorzy modelu własności Harry Markowitz i William Sharpe otrzymali Nagrodę Nobla w 1990 roku). Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 9 grudnia 1977 roku, nosił tytuł „Applications of option - pricing theory: twenty five years” („Zastosowanie teorii wyceny opcji - dwadzieścia pięć lat później”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO