Richard Stone

RICHARD STONE, Wielka Brytania
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1984 r.

Za pionierski wkład w rozwój systemów sporządzania rachunku narodowego, a tym samym radykalne usprawnienie podstaw empirycznej analizy ekonomicznej.
fakty z życia i działalności

Urodził się w Londynie w 1913 r., zmarł w 1991 roku. Miejsce pracy naukowej: University of Cambridge. Rezultaty pracy laureata pozwalają na zbudowanie całościowego obrazu zjawisk gospodarczych. Obecnie korzysta z nich -przynajmniej w sposób pośredni - każdy ekonomista analizujący bieżący ogólny stan gospodarki i prowadzoną przez rząd politykę ekonomiczną. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 8 grudnia 1984 roku, nosił tytuł „The accounts of society” („Rachunkowość społeczna”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO