Reinhard Selten

REINHARD SELTEN, ekonomista z Niemiec. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1994 r. Za pionierskie prace w dziedzinie analizy równowagi w teorii gier nie zespołowych. Reinhard Selten otrzymał nagrodę wspólnie z Johnem Harsanyi i Johnem Nashem. Prace całej trójki laureatów wzajemnie się uzupełniają i opierają się na grach towarzyskich jako podstawie rozumienia złożonych problemów ekonomicznych. Nagrodzeni naukowcy wykorzystali teorię gier między innymi do analizy zachowań w oligopolu.
fakty z życia i działalności

Urodził się we Wrocławiu w 1930 r. Miejsce pracy naukowej: Uniwersytet Karola Wilhelma w Bonn. Reinhard Selten nigdy nie wrócił do Wrocławia, który opuścił z rodzicami w 1945 roku. W dorosłym życiu - jako naukowiec - związał się z Uniwersytetem Karola Wilhelma w Bonn. W badaniach naukowych rozwinął koncepcję analizy równowagi Nasha, omawiajac ją z punktu widzenia dynamiki. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 8 grudnia 1994 roku, nosił tytuł „Multistage game models and delay supergames” („Model gry wielostopniowej a opóźnione supergry”).
Zmarł 23 sierpnia 2016 roku.

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO