Rada programowa kierunku ekonomia

Drodzy miłośnicy ekonomii,

w tym miejscu zgromadziliśmy informacje, które powinny ułatwić Wam podjęcie decyzji o studiowaniu jak i same studiowanie na kierunku ekonomia w SGH. Nie powtarzamy tutaj materiałów zawartych w serwisie rekrutacyjnym czy dziekanatów ani opublikowanych w Informatorze SGH. Na tej stronie znajdziecie jednak dodatkowe informacje praktyczne i wskazówki do tego aby studia na kierunku ekonomia przyniosły Wam jak najwięcej korzyści.


Zaczynamy od garści wypowiedzi naszych studentów, absolwentów i wykładowców o studiowaniu Ekonomii na SGH:

Ekonomia w SGH: dlaczego warto ją studiować właśnie u nas?


Informacje dla studentów I stopnia

Podstawowe informacje na temat kierunku, w tym profil kandydata, tryby studiów i warunki ich ukończenia, zasady rekrutacji, wysokość opłat itp. znajdziecie na stronie Działu Rekrutacji.

W studiowaniu ekonomii mogą pomóc wyróżnione specjalności. Listę specjalności wraz z wybranymi tematami prac licencjackich znajdziecie poniżej w części „Opisy specjalności i przykłady prac dyplomowych”. Nie znalazłeś specjalności idealnej dla siebie? Żaden problem! Wybór specjalności nie jest obowiązkowy. Nasi wykładowcy chętnie pomogą Ci skonfigurować spersonalizowaną ścieżkę przedmiotów, tak aby jak najbardziej dostosować się do Twoich potrzeb i zainteresowań. 

Opisy specjalności i przykłady prac dyplomowych

Ekonomia głównego nurtu

Chcesz zrozumieć jak działa gospodarka i poznać najważniejsze prace naukowe z zakresu mikro- i makroekonomii?  Interesuje cię samodzielne prowadzenie analiz i badań naukowych? Rozumiesz, że współczesna ekonomia intensywnie wykorzystuje metody ilościowe i chcesz je poznać? Zgadzasz się, że komputer służy nie tylko do grania w Minecrafta? W takim razie specjalność ekonomia głównego nurtu jest dla Ciebie naturalnym wyborem! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia podstawowych badań i analiz ekonomicznych. 

Zajęcia prowadzą ekonomiści z największym w Polsce dorobkiem naukowym z zakresu ekonomii, publikujący regularnie w czołowych światowych czasopismach, takich jak Journal of the European Economic Association, European Economic Review czy Journal of Economic Theory. Podczas zajęć poznasz najważniejsze modele z zakresu mikro- i makroekonomii i nauczysz się samodzielnie wykorzystywać narzędzia ekonometryczne i modele ekonomiczne do rozwiązywania problemów. Oprogramujesz w języku Matlab model cyklu koniunkturalnego i sprawdzisz jak zmiana celu inflacyjnego banku centralnego wpływa na PKB i inflację. Wykorzystując język programowania R i dane o przepływach międzygałęziowych policzysz w jaki sposób lockdown wybranych sektorów gospodarki wpływa na PKB. Wykorzystasz analizę spektralną do policzenia jak wygląda cykl koniunkturalny. Ciekawe? Zapraszamy!

Na specjalność składają się następujące przedmioty:

 • Metody ekonometryczne
 • Mikroekonomia III
 • Makroekonomia III
 • Wstęp do teorii wzrostu gospodarczego

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 • Koszty i korzyści przystąpienia Polski do strefy euro
 • Szacowanie kosztów dostosowań polityki klimatycznej EU na gospodarki krajów członkowskich
 • Wpływ starzenia się społeczeństwa na gospodarkę (demografia w modelu OLG)
 • Dynamika nierówności dochodowych w Polsce i na świecie
 • Analiza możliwości koalicyjnych po wyborach parlamentarnych w świetle teorii gier
 • Badania eksperymentalne nad decyzjami w warunkach ryzyka i niepewności
 • Wpływ zmian płacy minimalnej na rynek pracy w Polsce
 • Badanie tendencji monopolistycznych w gospodarce na podstawie oszacowań funkcji produkcji oraz korzyści skali
 • Badanie mnożników fiskalnych za pomocą modeli SVAR
 • Badanie sposobu formułowania oczekiwań inflacyjnych przez podmioty gospodarcze

Ekonomia heterodoksyjna

Specjalność ekonomia heterodoksyjna skierowana jest dla studentów, którzy chcą poznać narzędzia modelowe odmienne od nauczanych w ramach klasycznych kursów mikro- i makroekonomii. Jeśli jesteś zainteresowany wielonurtowością ekonomii, możliwościami dostosowania i zastosowania pojęć biologii ewolucyjnej do zagadnień ekonomicznych takich jak teoria organizacji, jeśli czujesz, że dotychczas poznane założenia ekonomiczne ograniczają Cię w analizie problemów, z jakimi stykają się dzisiaj gospodarka i społeczeństwo – zapraszamy! 

Pokażemy Ci, jak patrzeć na aktualne i historyczne zjawiska ekonomiczne w szerszej perspektywie, jako na ewoluujący system. Dowiesz się, w jaki sposób ewoluują i koewoluują gałęzie gospodarki, technologie, produkty, organizacje i instytucje a nawet jakie są ewolucyjne źródła ekonomicznych zachowań ludzi. Nauczysz się, jakie są ograniczenia percepcji i przetwarzania informacji przez ludzki mózg i jakie mogą być ich konsekwencje w podejmowaniu decyzji. Zastanowimy się, czy behawioralne aspekty podejmowania decyzji i normy społeczne mogą wpływać na skuteczność prowadzonych przez państwo polityk. Pod kątem filozoficznym przyjrzymy się problemom, jakie powodują kryzys ekologiczny, gospodarka 4.0, manipulacje genetyczne, robotyzacja, ale i nowym możliwości stwarzanym przez wirtualne finanse. Będziemy zastanawiać się nad społeczną odpowiedzialnością za przyszły rozwój techniki i jego konsekwencje. Przeanalizujemy związki między kapitalizmem a demokracją.

Po ukończeniu specjalności będziesz znał mechanizmy stojące za zachodzącymi współcześnie przemianami, a tym samym będziesz w stanie stworzyć odpowiednie podstawy teoretyczne dla swoich analiz i modeli.

Na specjalność składają się następujące przedmioty: 

 • Ekonomia behawioralna
 • Ekonomia ewolucyjna
 • Filozofia techniki
 • Kapitalizm i demokracja
 • Zaawansowana historia gospodarcza

Przykładowe tematy prac:

 • Zniekształcenia poznawcze a podejmowanie decyzji finansowych
 • Normy społeczne jako determinanta skuteczności programów socjalnych
 • Zmiany dobrobytu w Polsce i na świecie z perspektywy długookresowej
 • Ewolucja gałęzi przemysłu na podstawie gospodarek wybranych krajów
 • Zmiany w organizacjach z perspektywy ekonomii ewolucyjnej
 • Paradoksy racjonalnych decyzji w świetle ekonomii behawioralnej
Informacje dla studentów II stopnia

W studiowaniu ekonomii mogą pomóc wyróżnione specjalności. Listę specjalności wraz z wybranymi tematami prac magisterskich znajdziecie poniżej w części „Opisy specjalności i przykłady prac dyplomowych”. Nie znalazłeś specjalności idealnej dla siebie? Żaden problem! Wybór specjalności nie jest obowiązkowy. Nasi wykładowcy chętnie pomogą Ci skonfigurować spersonalizowaną ścieżkę przedmiotów, tak aby jak najbardziej dostosować się do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Opisy specjalności i przykłady prac dyplomowych

Ekonomia ogólna

Skąd bierze się wzrost gospodarczy i różnice w rozwoju pomiędzy krajami? Na czym polega tzw. pułapka biedy? Jak zmierzyć nierówności dochodowe, majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne? Czy istnieją wiarygodne metody oceny interwencji rządu w procesy ekonomiczne? A może jest ona niepożądana, gdyż „niewidzialna ręka rynku” skutkuje optymalną alokacją zasobów w gospodarce? Czym jest równowaga ogólna i jakie są jej własności? Jak zmierzyć wpływ polityki pieniężnej na poziom PKB? A może działania banku centralnego nie mają wpływu na poziom produkcji i prowadzą jedynie do zmian w poziomie cen?

W ramach tej specjalności oferujemy zajęcia, które umożliwią Tobie znalezienie odpowiedzi na te i wiele innych fundamentalnych pytań w ekonomii. W czasie studiów nauczysz się korzystać z najnowszych narzędzi analizy empirycznej, wykorzystywanych w  bankach centralnych, instytucjach rządowych, finansowych i międzynarodowych. Poznasz też zaawansowane modele teoretyczne pozwalające na analizę złożonych procesów ekonomicznych. Nauczysz się metod będących podstawą warsztatu współczesnego ekonomisty i zapoznasz się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w tej fascynującej dziedzinie!

Na specjalność składają się następujące przedmioty:

 • Ekonomia behawioralna zaawansowana
 • Ekonomia dobrobytu
 • Ekonomia monetarna
 • Statystyka społeczna
 • Teoria wzrostu lub Modele równowagi ogólnej

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • Empiryczna analiza polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej z wykorzystaniem modelu SVAR
 • Determinanty dynamiki nierówności dochodowych w Polsce
 • Eksperymentalne badania nad wyborem w warunkach ryzyka 
 • Analiza czynników wpływających na tempo wzrostu gospodarczego w krajach OECD
 • Polityka pieniężna w warunkach pułapki deflacyjnej w modelu nowokeynesowskim
 • Badanie wpływu starzenia się społeczeństw na wybrane zagadnienia makroekonomiczne, np. system emerytalny, naturalną stopę procentową.
 • Badanie optymalnego opodatkowania w gospodarce z nierównościami dochodowymi przy wykorzystaniu modelu OLG. 
 • Równowaga ogólna w warunkach efektów zewnętrznych, asymetrii informacyjnej i na rynkach poszukiwań.  

Ekonomiczna analiza rynków finansowych

Interesuje Cię nie tylko ekonomia, ale również współczesne instrumenty finansowe? Zawsze intrygowało Cię, skąd biorą się zmiany cen i nerwowe reakcje uczestników handlu na rynkach finansowych? Chcesz zrozumieć, co powoduje zmienność cen i wolumenów na tych rynkach? Pragniesz poznać związki pomiędzy gospodarką realną a strefą finansową? Zastanawiasz się dlaczego informacje o inflacji i zatrudnieniu wpływają na zmiany kursów walutowych i stóp procentowych? Chcesz być ekspertem od powiązań pomiędzy instrumentami finansowymi a ekonomią? Widzisz się w przyszłości jako główny ekonomista instytucji finansowej tłumaczący inwestorom wpływ danych makroekonomicznych na zmieniające się jak w kalejdoskopie oczekiwania rynkowe?

Oferujemy Ci szansę na spełnienie Twoich marzeń. Specjalność EARF to ścieżka naukowego i zawodowego rozwoju uszyta na miarę Twoich potrzeb. Dzięki naszym wykładom poznasz związki przyczynowo–skutkowe pomiędzy światem finansów a gospodarką. Zrozumiesz, co wpływa na poziom cen instrumentów finansowych, jak kształtuje się ich zmienność oraz wielkość obrotów. Przekonasz się, jak ważna jest wiedza ekonomiczna dla prognozowania zmienności na rynkach finansowych. Poznasz aspekty prawne i regulacyjne, które bezpośrednio kształtują zachowania inwestorów i wpływają na wolumeny i ceny. Wyjaśnimy Ci także, jak rynki wpływają na gospodarkę, czym różni się płynność rynków od płynności finansowej oraz jak działają efekty zarażania w sytuacji turbulencji na rynkach nie tylko finansowych. Zapoznamy Cię z tajemnicami rynku pozagiełdowego, nauczymy Cię ostrożności w intepretowaniu danych publikowanych w serwisach informacyjnych, pozwolimy rozumieć skomplikowany język raportów rynków i nauczymy Cię jak je samemu tworzyć.

Na naszych zajęciach dowiesz się, dlaczego swap walutowy generuje obroty sto razy większe niż giełda akcji i wbrew swojej nazwie praktycznie nie otwiera ryzyka walutowego. Poznasz tajniki świata opcji i będziesz potrafił oszacować prawdopodobieństwo kryzysu walutowego na podstawie ich cen. Posiądziesz umiejętności, które pozwolą Ci pojąć komunikaty banków centralnych i analizować wypowiedzi osób odpowiedzialnych za politykę pieniężną. Czyli będziesz mógł robić to, nad czym codziennie pracują departamenty analiz i bada ekonomicznych dużych instytucji finansowych.

Dokładamy wszelkich starań by wiedza przekazywana w ramach specjalności była zarówno aktualna jak i uniwersalna. Po skończeniu specjalności z łatwością odnajdziesz się w pracy w dealing roomie banku, funduszach inwestycyjnych, dziale analiz rynkowych lub giełdowych instytucji finansowych, banku centralnym czy nadzorze finansowym, pionie finansowym lub pionie ryzyka w przedsiębiorstwie , doradztwie finansowym i inwestycyjnym, instytucjach międzynarodowych, think tankach i start up ach bank. A jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie chcesz pracować, wśród naszych wykładowców spotkasz praktyków rynkowych, którzy z chęcią wyjaśnią czym zajmują się absolwenci na początku kariery w tych instytucjach co mamy nadzieję pomoże ci dokonać najlepszego wyboru. Jeśli natomiast zdecydujesz się kontynuować edukację na studiach doktoranckich, to podpowiemy jak zacząć publikować już w trakcie studiów.

Zapraszamy! Jeśli te sprawy Cię fascynują, specjalność jest przygotowana właśnie dla Ciebie.

Na specjalność składają się następujące przedmioty:

 • Ekonometria finansowa II
 • Międzynarodowe rynki finansowe lub Rynek instrumentów pochodnych
 • Regulacje i nadzór nad rynkami finansowymi 
 • Teoria rynków finansowych

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • Determinanty walutowego spreadu bazowego na rynku HUF, PLN i CZK
 • Wpływ regulacji MIFID i EMIR na płynność wybranych segmentów rynku finansowego
 • Zmienność walutowa jako miara prognozowania scenariuszy rynkowych
 • Wpływ danych makroekonomicznych na krzywe dochodowości
 • Płynność rynku a płynność finansowa w czasie wybranych kryzysów ekonomicznych
 • Efektywność rynków finansowych na przykładzie wybranego rynku
 • Skuteczność strategii inwestycyjnej - podejście symulacyjne 
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 
 • Wycena wybranych instrumentów pochodnych
 • Stabilność rynków finansowych a rentowność inwestycji
 • Nadzór finansowy - jak i czemu zwalczać manipulacje rynkowe
 • Konflikt interesu a inwestowanie na giełdzie 
 • Stopa procentowa - perspektywa animatora rynku i ryzyko uczestnika

Ekonomia a społeczeństwo

Specjalność ekonomia a społeczeństwo przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą poznać nowoczesną ekonomię, przygotowaną do opisu i analizy współczesnego świata i zachodzących w nim przemian. Zapraszamy Cię, jeśli uważasz, że formalne modele zatrzymały się w czasie kilkadziesiąt lat temu, a tego, co aktualnie dzieje się w społeczeństwie nie można badać za pomocą modeli ekonomicznych.

Dowiesz się, w jaki sposób wyniki badań eksperymentalnych i wiedzy z zakresu psychologii poznawczej mogą wzbogacić dotychczasową wiedzę na temat teorii ekonomii i pozwolić na stworzenie bardziej realistycznych modeli podejmowania decyzji. Będziemy modyfikować restrykcyjne założenia przyjmowane w standardowej teorii ekonomii i stosować behawioralne modele podejmowania decyzji do analizy wielu różnorodnych problemów takich jak na przykład ochrona środowiska albo decyzje dotyczące oszczędzania.

Studiując ekonomię nierówności nauczysz się, w jaki sposób można analizować poziom nierówności, ich przyczyny i konsekwencje. Dowiesz się, jak nierówności ekonomiczne wiążą się (czy w ogóle się wiążą?) z takimi zjawiskami społeczno-ekonomicznymi jak na przykład wykluczenie społeczne, jak uniknąć pułapek w pomiarze i interpretacji nierówności oraz czy wyższy poziom dobrobytu na pewno oznacza niższe nierówności.

Na ekonomii miast znajdziesz odpowiedzi na pytania takie jak: w jaki sposób ekonomia tłumaczy gromadzenie się ludzi w konkretnym miejscu? Jakie modele pomagają wyjaśnić rozwój miast? Dlaczego niektóre wielomilionowe miasta tak bardzo różnią się między państwami i czy korzyści z życia w dużym mieście przewyższają koszty? Jaką rolę miasta odgrywają w rozwoju regionalnym, wzroście gospodarczym i zmianach jakości życia? 

Dowiesz się również, w jaki sposób przemiany techniczne z przełomu XX i XXI wieku wpłynęły na interesariuszy życia gospodarczego, społecznego i politycznego. Przekonasz się, jak wybierać wśród teorii i modeli współczesnej ekonomii, aby dostosować je do badanego wycinka rzeczywistości.

Po ukończeniu specjalności będziesz znał mechanizmy wyjaśniające zachodzące w gospodarce i społeczeństwie przemiany, a tym samym będziesz w stanie stworzyć odpowiednie podstawy teoretyczne dla swoich analiz i modeli.

Na specjalność składają się następujące przedmioty: 

 • Czwarta rewolucja przemysłowa a ekonomia
 • Ekonomia behawioralna zaawansowana
 • Ekonomia miast
 • Ekonomia nierówności
 • Metodologiczne wyzwania ekonomii

Przykładowe tematy prac:

 • Nierówności ekonomiczne w wybranych krajach UE i ich przyczyny – analiza porównawcza
 • Rozwój megamiast a nierówności ekonomiczne i jakość życia
 • Prognoza rozwoju wielkich miast do 2050r. na przykładzie wybranych krajów
 • Skutki rozwoju gospodarki 4.0 dla wybranych gałęzi gospodarki
 • Skuteczność polityki gospodarczej z perspektywy ekonomii behawioralnej

Modele i metody ekonomii ilościowej – Models and Methods of Quantitative Economics (QEM)

Biorąc udział w Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) QEM masz szansę studiować na czołowych europejskich uczelniach, zdobyć doskonałe wykształcenie z zakresu ekonomii matematycznej, metod ilościowych i finansów. Program jest prowadzony w całości w języku angielskim. Zapewnia elastyczność w tworzeniu indywidualnej ścieżki mobilności oraz programu nauczania: po zaliczeniu obowiązkowych przedmiotów na pierwszym roku, na drugim roku można ułożyć własny plan zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. A co najważniejsze masz możliwość otrzymania wspólnego dyplomu 5 partnerskich uczelni programu!  

Nie boisz się metod ilościowych? Ekonometria, statystyka, programowanie i modelowanie nie są Ci obce? EMJMD QEM jest dla Ciebie! QEM to elitarny program przeznaczony dla wszystkich tych, którzy planują kontynuować naukę ekonomii na studiach doktoranckich, pracować w instytucjach rządowych czy międzynarodowych, jak również w zarządzaniu finansami lub consultingu. Nasi absolwenci pracują dosłownie na całym świecie: od gigantów technologicznych w Dolinie Krzemowej po korporacje finansowe w Singapurze. Program EMJMD QEM to także doskonałe przygotowanie do kontynuowana nauki i badań w najlepszych szkołach doktorskich na całym świecie. 

Program został opracowany przez konsorcjum pięciu europejskich uniwersytetów:

 • Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Hiszpania
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paryż, Francja
 • Università Ca` Foscari Venezia, Wenecja, Włochy
 • Université catholique de Louvain, Louvain la Neuve, Belgia
 • SGH, Warszawa, Polska

z siecią partnerów stowarzyszonych, składającą się z międzynarodowych instytucji akademickich posiadających silne zaplecze naukowo-badawcze w dziedzinie ekonomii i finansów, a także publicznych i prywatnych firm oferujących programy praktyk studenckich. Szczegółowe informacje o rekrutacji i przedmiotach znajdziesz na stronie programu i na FB.


Nadzór merytoryczny nad kierunkiem sprawuje rada programowa kierunku ekonomia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim oraz w języku angielskim. 


Autorzy: Łukasz Woźny przy wsparciu prowadzących zajęcia i seminaria na kierunku ekonomia.