Przelicznik ocen dla świadectw zagranicznych i międzynarodowych

Podczas wypełniania zakładki „wyniki maturalne” w systemie ISR wybierz właściwy typ świadectwa (IB, EB, ukraińskie, białoruskie) i wpisz uzyskane oceny z odpowiednich przedmiotów, a system przeliczy je na punkty kwalifikacyjne.

Jeżeli Twoje świadectwo nie jest wyszczególnione na liście, wybierz ”inne świadectwo zagraniczne”. Powinieneś w takim przypadku samodzielnie przeliczyć oceny na punkty kwalifikacyjne, korzystając z poniższych zakładek. Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane w innym systemie szkolnictwa, skontaktuj się z Działem Rekrutacji.
Dyplom IB (International Baccalaureate)

Po wpisaniu ocen system przeliczy je na punkty kwalifikacyjne według poniższych zasad.

W każdej z czterech kategorii możesz zgłosić wynik z jednego przedmiotu. Nie możesz zgłosić wyniku z tego samego przedmiotu w dwóch kategoriach. W ramach poszczególnych kategorii możesz zgłosić wynik z następujących przedmiotów:

  • kategoria I: Mathematics: Analysis and Approaches, Mathematics: Applications and Interpretation, Mathematical Studies, Mathematics, Further Mathematics lub Physics – poziom SL lub HL;
  • kategoria II: Business Management, Computer Science, Economics, Geography, History lub Physics – poziom SL lub HL;
  • kategoria III: język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański albo włoski) –poziom Ab initio, A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) lub B (HL lub SL);
  • kategoria IV: drugi język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański albo włoski) –poziom Ab initio, A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) lub B (HL lub SL) – liczbę punktów kwalifikacyjnych wyliczonych na podstawie wyniku dzieli się przez 3.

Przelicznik dla ocen z przedmiotów w kategorii I oraz II:
- poziom SL: 7=100 pkt, 6=90 pkt, 5=75 pkt, 4=60 pkt, 3=45 pkt, 2=30 pkt
- poziom HL: 7=133 pkt, 6=120 pkt, 5=100 pkt, 4=80 pkt, 3=60 pkt, 2=40 pkt

Przelicznik dla ocen zgłaszanych w kategorii III oraz IV (języki obce):
- poziom Ab initio lub B SL: 7=100 pkt, 6=90 pkt, 5=75 pkt, 4=60 pkt, 3=45 pkt, 2=30 pkt
- poziom A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) albo B HL: za ocenę od 2 do 7 przyznaje się 100 pkt

Dyplom EB (European Baccalaureate)

Dyplom EB to świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), czyli dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.

Punkty na świadectwie należy pomnożyć  przez 10 i iloczyn zaokrąglony do jedności wpisać do systemu ISR we właściwej pozycji.

Przykład:
- ocena na świadectwie 7,37*10=74 pkt. SGH
- ocena na świadectwie 8,81*10=88 pkt. SGH

Świadectwo ukraińskie

Po wpisaniu ocen system przeliczy je na punkty kwalifikacyjne według poniższych zasad:
12=100 pkt.,
11=92 pkt.,
10=83 pkt.,
9=75 pkt.,
8=67 pkt.,
7=58 pkt.,
6=50 pkt.,
5=41 pkt.,
4=33 pkt.

Świadectwo białoruskie

Po wpisaniu ocen system przeliczy je na punkty kwalifikacyjne według poniższych zasad:
10 =100 pkt.,
9=90 pkt.,
8=80 pkt.,
7=70 pkt.,
6=60 pkt.,
5=50 pkt.,
4=40 pkt.

Świadectwo wydane w USA (High school diploma)

Przelicz oceny według następujących zasad:
A+=100 pkt.,
A=92 pkt.,
A-=83 pkt.,
B+=75 pkt.,
B=67 pkt.,
B-=58 pkt.,
C+=50 pkt.,
C=42 pkt.,
C-=33 pkt.,
D+=25 pkt.,
D=17 pkt.,
D-=8 pkt.

Świadectwo wydane w Wielkiej Brytanii (General Certificate of Education)

Wymagamy minimum dwóch ocen na poziomie A-level (advanced). Nie uznajemy poziomu O-level lub AS-level (subsidiary).

Przelicz oceny według następujących zasad:
A*=100 pkt
A=83 pkt
B=67 pkt
C=50 pkt
D=33 pkt
E=17 pkt