Przelicznik ocen dla świadectw zagranicznych i międzynarodowych

Przeliczniki ocen

Jeżeli nie znalazłeś przelicznika ocen dla kraju, w którym zostało wydane Twoje świadectwo, bez zbędnej zwłoki skontaktuj się z Działem Rekrutacji admission@sgh.waw.pl

Dyplom IB (International Baccalaureate)​​

I przedmiot do wyboru: Mathematical Studies, Mathematics oraz Further Mathematics (obowiązujące do roku 2020) lub Mathematics: Analysis and Approaches oraz Mathematics: Applications and Interpretation (obowiązujące od roku 2021) lub Physics.

​II przedmiot do wyboru: Business Management, Computer Science, Economics, Geography, History lub Physics.​

SL: 7=100, 6=90, 5=75, 4=60, 3=45, 2=30

HL: 7=133, 6=120, 5=100, 4=80, 3=60, 2=40

Oceny uzyskane z języków: pierwszy język obcy spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski albo drugi język obcy spośród wyżej wymienionych przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z poniższą tabelą, przy czym liczbę punktów kwalifikacyjnych przyznawanych za drugi język obcy dzieli się przez 3 (trzy). 

​IB Ab initio lub poziom B SL: 7=100, 6=90, 5=75, 4=60, 3=45, 2=30

​​IB A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) lub B HL: 7/6/5/4/3/2=100
 

Dyplom EB (European Baccalaureate)

Dyplom EB to świadectwo Matury Europejskiej, czyli dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE. Punkty na świadectwie są mnożone razy 10 i iloczyn jest zaokrąglany do jedności. 

Przykład: ocena na świadectwie 7,37*10=74 pkt. SGH
                 ocena na świadectwie 8,81*10=88 pkt. SGH

Sposób przeliczania ocen ze świadectw zagranicznych

Ukraina: 12=100 pkt., 11=92 pkt., 10=83 pkt., 9=75 pkt., 8=67 pkt., 7=58 pkt., 6=50 pkt., 5=41 pkt., 4=33 pkt.  

Białoruś: 10 =100 pkt., 9=90 pkt., 8=80 pkt., 7=70 pkt., 6=60 pkt., 5=50 pkt., 4=40 pkt.

Stany Zjednoczone Ameryki: A+=100 pkt.,  A=92 pkt., A-=85 pkt., B+=77 pkt., B=69 pkt., B-=62 pkt., C+=54 pkt., C=46 pkt., C-=38 pkt., D+=31 pkt., D=23 pkt., D-=15 pkt., F=8 pkt.

Wielka Brytania: Świadectwo General Certificate of Education, oceny na poziomie A-level (advance), nie uznajemy poziomu O-level czy AS-level (advanced subsidiary): A*=100 pkt., A=93 pkt., A-=86 pkt., B+=79 pkt., B=71 pkt., B-=64 pkt., C+=57 pkt., C=50 pkt., C-=43 pkt., D+=36 pkt., D=29 pkt., D-=21 pkt., E=14 pkt., F=7 pkt.

Rosja: 5=100 pkt., 4=75 pkt., 3=50 pkt., 2=25 pkt.