Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a konkurencja na rynku dóbr

Celem projektu jest ocena ekonomicznych skutków współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie badań i rozwoju. Analizujemy wpływ tej współpracy na innowacyjność branży oraz na rynki produktów finalnych. Szczególnie szacujemy rozmiary podaży produktu i wysokość cen rynkowych w celu określenia poziomu zysków przedsiębiorstw, korzyści dla konsumentów oraz dobrobytu społecznego.

W projekcie bierzemy pod uwagę różne uregulowania prawne ochrony patentowej. Główna testowana hipoteza brzmi: współpraca przedsiębiorstw w obszarze badań i rozwoju skłania je do utworzenia kartelu na rynku produktu końcowego. Ponadto badamy wpływ tzw. dobrych i złych patentów na innowacyjność przedsiębiorstw. W tym celu stosujemy metody wykorzystujące narzędzia teorii gier – cieszącej się szerokim uznaniem dziedziny wiedzy, która już kilkukrotnie została wyróżniona Nagrodą Nobla z ekonomii. Ważnym elementem rozważań są innowacje procesowe, które umożliwiają przedsiębiorstwom obniżenie kosztów produkcji. Wydatki na badania i rozwój w wielu branżach gospodarki znacznie przewyższają możliwości finansowe pojedynczych firm. Nawet największe z nich nie mogą pozwolić sobie na samodzielne wytworzenie i wdrożenie nowych technologii. Dlatego też przedsiębiorstwa podejmują różne formy współpracy w zakresie działań innowacyjnych.

Powstaje jednak pytanie, czy współpraca firm na etapie badań i rozwoju nie prowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku dóbr, zwłaszcza do powstania kartelu. Projekt wnosi istotny wkład do istniejącej wiedzy dzięki uwzględnieniu dotychczas nierozważanych w tym kontekście zachowań przedsiębiorstw na rynku produktu. Ocena działalności innowacyjnej firm w połączeniu z analizą różnych typów postępowania na rynku produktu pozwala na lepsze zrozumienie istoty konkurencji i kartelizacji w wielu branżach.

Kierownik projektu:
dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
Wartość projektu:
313 600 PLN
Instytujca finansująca:
NCN
Data realizacji:
Styczeń 2018 - Styczeń 2021
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Economics
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Gospodarki Światowej
.