Strategie marek międzynarodowych stosowane przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt kraju pochodzenia marki (COBO) a zachowania konsumentów

Problem badawczy: znaczenie oraz sposoby zastosowania efektu kraju pochodzenia marki (country of brand origin, COBO) w strategiach marek międzynarodowych przedsiębiorstw z rynków wschodzących i wpływ typu strategii marki międzynarodowej, stosowanej przez te firmy, ze względu na efekt COBO, według typologii Chailana i Ille (2015) na intencje zakupu konsumentów z rynków wschodzących, na przykładzie polskich konsumentów z uwzględnieniem ich cech społeczno-demograficznych i psychograficznych oraz przyczyn, dla których konsumenci z rynków wschodzących ignorują lub zwracają uwagę na kraj pochodzenia marki, dokonując wyboru marek zagranicznych vs. pochodzących z rynku rodzimego (polskiego). Cele poznawcze i metodyczne projektu to:

1. konceptualizacja strategii marek międzynarodowych przedsiębiorstw z rynków wchodzących ze względu na efekt kraju pochodzenia marki (COBO) i ich wpływu na intencje zakupu konsumentów z rynków wschodzących, z perspektywy zachowań konsumentów oraz konceptualizacja efektu COBO z perspektywy strategicznej przez zidentyfikowanie postrzeganego znaczenia i sposobów zastosowania efektu COBO w strategiach marek międzynarodowych przedsiębiorstw z rynków wschodzących, także polskich firm oraz identyfikacja przyczyn ignorowania / zwracania uwagi na kraj pochodzenia marki przy wyborze marki (marki zagraniczne, w tym z rynków wschodzących vs. marki pochodzące z rynku rodzimego) (cel poznawczy);

2. opracowanie modelu relacji między typem strategii marki międzynarodowej stosowanym przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt COBO a intencjami zakupu konsumentów (cel metodologiczny) i

3. weryfikacja modelu w wyniku ilościowych badań empirycznych.

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk
Wartość projektu:
279 300 PLN
Instytujca finansująca:
NCN
Data realizacji:
Kwiecień 2018 - Kwiecień 2021
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Management
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Gospodarki Światowej
.