NEW FRONTIERS IN SOCIAL INNOVATION RESEARCH: SOCIAL INNOVATION MANAGEMENT FOR BIOPLASTICS (SIMBIO)

Głównym celem projektu SIMBIO jest rozwój społecznych innowacji wychodzących naprzeciw wyzwaniom w zastosowaniu opakowań z biotworzyw w łańcuchach dostaw żywności w gospodarce o obiegu zamkniętym. Projekt jest finansowany przez NCBR i obejmuje badania podstawowe oraz przemysłowe zaplanowane od 01.09.2020 do 31.12.2022. Metodykę badań stanowią indywidualne wywiady pogłębione, laboratoria współpracy interesariuszy oraz narzędzia projektowania rozwiązań zorientowanych na potrzeby społeczne.

Etapy projektu stanowią cykl wspólnego tworzenia wartości z interesariuszami. Zaczęliśmy od diagnozy wyzwań we współpracy z interesariuszami z sektorów prywatnego i publicznego w całym cyklu życia bioopakowań. W drugim etapie zintegrujemy interesariuszy, aby w panelach dyskusyjnych poznali swoje potrzeby i dążenia, a następnie wspólnie opracowali system obiegu zamkniętego bioopakowań, rozumiejąc wyzwania oraz znaczenie ich współpracy dla rozwiązania problemów. W trzecim etapie przeprowadzimy panele interesariuszy służące zaprojektowaniu innowacji wspierających rozwiązanie problemów. W etapie czwartym, w panelach eksperckich interesariusze przeprowadzą testowanie (szybkie prototypowanie) i ocenią walory aplikacyjne wybranych rozwiązań.

Realizacja projektu w konsorcjum z partnerami z Brazylii (Federal University of São Carlos), Kanady (Simon Fraser University), Polski (Uniwersytet Łódzki) i Wielkiej Brytanii (Coventry University) umożliwia transfer wiedzy i doświadczeń zgodnie z ideą współpracy w programie Trans-Atlantic Platform Social Innovation.

Kierownik projektu:
dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH
Wartość projektu:
433 251 PLN
Instytujca finansująca:
NCBR
Data realizacji:
Wrzesień 2020 - Grudzień 2022
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Management
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
.