Kooperacyjne i niekooperacyjne strategie inwestowania w B&R na rynkach z efektem sieciowym

Celem projektu badawczego jest zbadanie wpływu tzw. efektów sieciowych, występujących na niektórych rynkach dóbr konsumpcyjnych i usług, na bodźce przedsiębiorstw do inwestowania w innowacje. Efekty sieciowe to efekty zewnętrzne, związane z tym, że wartość niektórych dóbr lub usług dla konsumenta zależy nie tylko od nieodłącznych cech danego produktu, ale także od sieci jego użytkowników. Efekty sieciowe są powszechne na wielu ważnych rynkach, takich jak telekomunikacja, platformy e-commerce, agregatory informacji, gry online, rynki mediów, karty kredytowe, sieci społecznościowe, moda itp.

Efekty te wpływają zarówno na zachowania konsumentów, jak i na strategie przedsiębiorstw działających na tych rynkach. Wciąż otwarte pozostają pytania o bodźce przedsiębiorstw do inwestowania w badania i rozwój w gałęziach sieciowych, zwłaszcza pytania o: 1. prywatne oraz społeczne korzyści z istnienia współpracy B&R w gałęziach sieciowych oraz 2. możliwe praktyki zmierzające do ograniczenia konkurencji w takich gałęziach ze względu na funkcjonowanie w nich współpracy B&R.

Współpraca przedsiębiorstw na etapie inwestycji B&R może zwiększyć skuteczność wysiłków badawczych i skłonność do inwestowania przez poprawę możliwości absorpcji zysku, jednak może też prowadzić do zachowań antykonkurencyjnych na rynku produktu. Niniejszy projekt ma za zadanie zweryfikowanie, jaka jest rola efektów sieciowych dla strategii badawczych przedsiębiorstw.

Sprawdzimy, czy występowanie efektów sieciowych pozytywnie wpływa na skłonność przedsiębiorstw do inwestowania w B&R i na bodźce do angażowania się we współprace badawcze. Chcemy także ocenić skutki dla konsumentów i dla dobrobytu wynikające z takiej współpracy: czy może być korzystna, nawet jeśli prowadzi do potencjalnej zmowy ograniczającej konkurencję?

Kierownik projektu:
dr hab. Małgorzata Knauff, prof. SGH
Wartość projektu:
334 360 PLN
Instytujca finansująca:
NCN
Data realizacji:
Wrzesień 2017 - Sierpień 2021
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Economics
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Analiz Ekonomicznych
.