Kapitał B+R, sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy

Postęp technologiczny osiągany dzięki działalności B+R jest powszechnie uznawany za istotny czynnik długookresowego wzrostu w gospodarkach rozwiniętych. Ze względu na nierywalizacyjny charakter nowych technologicznych pomysłów ich napływ pozwala, by produkt rósł nawet przy stałych nakładach czynników. Dlatego też ocena perspektyw długookresowego wzrostu w krajach rozwiniętych musi w istotny sposób uwzględniać charakterystyki procesu B+R. Co jednak zaskakujące, dotychczasowa literatura przedmiotu niemal jednomyślnie zakładała, że jedynym nakładem w procesie badawczo-rozwojowym jest praca badaczy.

Rzeczywistość wydaje się tymczasem inna: produktywność działalności B+R zależy także (w coraz większym stopniu) od ilości zaangażowanego kapitału B+R. Współczesny kapitał B+R to nie tylko skromne biura w budynkach uniwersytetów czy laptopy badaczy, ale również tak wyrafinowana maszyneria, jak np. Bardzo Duży Teleskop (Very Large Telescope, VLT), Wielki Zderzacz Hadronów czy algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystywane do sekwencjonowania genomu. Wszystkie te formy kapitału z pewnością mają kluczowe znaczenie dla tempa uzyskiwania nowych naukowych odkryć. Zwłaszcza wykorzystanie sztucznej inteligencji w działalności B+R może ją w przyszłości zrewolucjonizować, pomagając nie tylko odpowiadać na pytania badawcze, ale także stawiać nowe.

Celem niniejszego projektu naukowego jest zidentyfikowanie roli kapitału B+R w generowaniu postępu technologicznego i w konsekwencji  długookresowego wzrostu gospodarczego. Cel ten zrealizowany zostanie z wykorzystaniem analiz makroekonometrycznych oraz formalnych modeli wzrostu gospodarczego.

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Jakub Growiec
Wartość projektu:
281 400 PLN
Instytujca finansująca:
NCN
Data realizacji:
Lipiec 2018 - Lipiec 2021
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Economics
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Analiz Ekonomicznych
.