GVCs in Central Europe – a perspective of automotive sector after COVID-19

Kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) są silnie zintegrowane w ramach globalnych łańcuchów wartości (global value chains GVC) ich udział „wstecz” zdecydowanie przewyższa udział „w przód”. Angażują się głównie w działania generujące niską wartość dodaną i stoją w obliczu długotrwałej stagnacji w tworzeniu wartości. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego. Aby zmienić obecny stan rzeczy i czerpać korzyści z uczestnictwa w globalnych łańcuchach wartości, V4 musi wspierać zdolności innowacyjne i stabilizować klimat biznesowy.

Wybuch COVID-19 stanowił zarówno zagrożenie (zakłócenie procesów produkcyjnych, szoki popytowe), jak i szanse (ponowne zdefiniowanie polityki MNE w zakresie lokalizacji BIZ), które należy zbadać. Ponadto należy zrewidować wyniki wcześniejszych badań.

Celem projektu jest odpowiedź na następujące pytania:

  1. W jakim stopniu firmy V4 uczestniczą w motoryzacyjnych GVC?
  2. Jaki jest prawdopodobny wpływ COVID-19 na udział w globalnym łańcuchu wartości firm V4 (m.in. MŚP)?
  3. Jak poprawić pozycję krajowych MŚP w globalnych łańcuchach wartości w branży motoryzacyjnej?

Ponadto zamierzamy rozpowszechnić wiedzę o globalnych łańcuchach wartości jako zjawisku w gospodarce światowej. Wyniki badania (przeprowadzonego w czerwcu 2020 r. w czołowych uczelniach ekonomicznych V4, n = 671) ujawniły bardzo ograniczoną wiedzę studentów na temat GVC. Zaledwie 40% respondentów słyszało o pomiarze handlu według wartości dodanej i globalnych łańcuchów wartości; 40% wiedziało, gdzie znaleźć takie dane, a 65% nie wykorzystało do tej pory żadnego wskaźnika udziału w globalnym łańcuchu wartości. Większość z respondentów byłaby zainteresowana szczegółami dotyczącymi handlu międzynarodowego w odniesieniu do wartości dodanej (68%) przez studia przypadków (70%) lub udział w warsztatach poświęconych globalnym łańcuchom wartości (62%). Tematy te zostaną wprowadzone do programów nauczania w uczelniach biorących udział w projekcie. 

Kierownik projektu:
dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH
Wartość projektu:
109 950 PLN
Instytujca finansująca:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Data realizacji:
luty 2021 - Lipiec 2022
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Business
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Gospodarki Światowej
.