Efekty regulacji o raportowaniu niefinansowym dla praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i ładu korporacyjnego w Niemczech i Polsce. Analiza wpływu Dyrektywy 2014/95/UE

Celem projektu badawczego jest określenie efektów implementacji dyrektywy 2014/95/UE dla praktyk organizacyjnych i ładu korporacyjnego w Niemczech i Polsce. Główna hipoteza badawcza zakłada, że wdrożenie dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej w Niemczech i Polsce ma znaczący wpływ na zakres i jakość raportowania niefinansowego  spółek w tych krajach oraz co ważniejsze – na rzeczywistą realizację społecznie odpowiedzialnych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi oraz ładu korporacyjnego w powiązanych przedsiębiorstwach.

Kierownik projektu:
dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH
Wartość projektu:
314 600 PLN
Instytujca finansująca:
NCN
Data realizacji:
Kwiecień 2020 - Marzec 2023
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Management
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Zarządzania i Finansów
.