Program „Edukacja” – informacje dla pracowników [zakończony]

Informacje dot. mobilności pracowników w ramach projektu Edukacja

W latach 2020-2022 SGH realizowała projekt w ramach Komponentu II - Mobilność w Szkolnictwie Wyższym.

Program umożliwia mobilności studentów i pracowników na podobnych zasadach jak Erasmus+, ograniczone są one jednakże do 3 krajów obszaru EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

W realizowanym projekcie uczestniczą 3 uczelnie partnerskie SGH:

  • University of Iceland (tylko wymiana pracowników),
  • University of Liechtenstein (wymiana studentów i pracowników)
  • BI Norwegian Business School (wymiana studentów i pracowników).

Czas trwania projektu: 1 lipca 2020 – 30 września 2022.

SGH dysponuje dofinansowaniem na realizację 2 wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych do University of Iceland oraz University of Liechtenstein.

Pracownicy zainteresowani realizacją mobilności proszeni są o zgłoszenie się do Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Katarzyna Torchalska-Kasiak
pok. 14, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 92 17
e-mail: ktorch@sgh.waw.pl

EEA grants logo
Operatorem programu jest FRSE