Progi punktowe w rekrutacji na studia licencjackie – kandydaci bez polskiego obywatelstwa

Progi punktowe na studia stacjonarne w języku polskim:

2019 rok - 333 pkt
2020 rok - 292 pkt (bez testu WOP)
2021 rok - 275 pkt (bez testu WOP)
2022 rok - 319 pkt