Progi punktowe w rekrutacji na studia licencjackie – kandydaci bez polskiego obywatelstwa

Progi punktowe na studia stacjonarne w języku polskim

2019 rok 333 pkt
2020 rok 292 pkt (bez testu WOP)
2021 rok 275 (bez testu WOP)