Poświadczenie sylabusów

Wydruk i poświadczenia sylabusów przedmiotów zrealizowanych przez absolwenta dokonuje Dział Organizacji Dydaktyki w porozumieniu z Archiwum.

Warunkiem uzyskania poświadczenia jest złożenie podania o wydanie sylabusa. Podanie wraz z wykazem ocen może zostać złożone osobiście lub wysłane pocztą elektroniczną na adres: dod@sgh.waw.pl

Poświadczenie sylabusa jest bezpłatne.

Dział Organizacji Dydaktyki
pok. 37, bud. G
al. Niepodległości 162
e-mail: dod@sgh.waw.pl