Patron roku 2024 – Andrzej Grodek

28 czerwca 2023 r. Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyjął uchwałę nr 307 ustanawiającą rok 2024 „Rokiem Profesora Andrzeja Grodka, rektora SGH i SGPiS (1947-1949 i 1955-1959), twórcy szkoły historii gospodarczej i opiekuna zbiorów Biblioteki SGH podczas II wojny światowej, które ocalił przed zniszczeniem.

2024 rokiem profesora Andrzeja Grodka

W ramach obchodów Biblioteka SGH, której prof. dr hab. Andrzej Grodek był wicedyrektorem i dyrektorem, otrzyma jego imię. Odbędzie się również seminarium naukowe poświęcone działalności naukowej i społecznej prof. Andrzeja Grodka, który był jednym z twórców polskiej szkoły historii gospodarczej i który przywrócił naszej Uczelni charakter akademicki w okresie destalinizacji, a także cały szereg wydarzeń upamiętniających absolwenta i wykładowcy naszej Alma Mater.


Artykuły w Gazecie SGH: