Oliver E. Williamson

​Oliver E. Williamson, ekonomista z USA. Laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2009, za teorię rozwiązywania konfliktów korporacyjnych.
fakty z życia i działalności

Urodził się w mieście Superior w stanie Wisconsin w 1932 roku. Jest profesorem University of California w mieście Berkeley. Jego drogę naukową ukształtował Herbert Simon (noblista z 1978 roku). Uczony jest autorem cenionych prac dotyczących kosztów transakcji. Znana jest jego publikacja na temat budowania wzajemnych zależności w biznesie polegająca na przejściu z jednorazowych kontraktów pomiędzy dwoma firmami do wieloletnich umów. Również jako pierwszy podjął się oceny kosztów informacji.

Oliver Eaton Williamson jest jednym z dwojga naukowców wyróżnionych w roku 2009 nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii.

Publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO