Odwołania – zasady rekrutacji dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa

Zgodnie z art. 72, ustęp 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydatom przysługuje odwołanie do Rektora. Termin składania odwołań upływa po 14 dniach od otrzymania decyzji.

O​dwołania składa się zgodnie z art. 63 par. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w formie pisemnej:

  •     listownie na adres Kancelarii Głównej (adres poniżej)
  •     za pomocą telefaksu (+48 22 849 53 12)
  •     przez elektroniczną skrzynkę podawczą /SGH/SkrytkaESP (tzw. ePUAP)
  •     osobiście złożone w Kancelarii Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa (budynek główny, pokój 58)

 ​Prosimy o dołączanie do odwołań kopii decyzji o nieprzyjęciu.