Myron S. Scholes

MYRON S. SCHOLES, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1997 r. Za opracowanie - wspólnie z Robertem C. Mertonem - metody wyceny instrumentów pochodnych ze szczególnym uwzględnieniem opcji. Badania obu nagrodzonych dotyczyły wyceny opcji na standaryzowane produkty: notowane na giełdzie papiery wartościowe i towary.
fakty z życia i działalności

Urodził się w 1941 r. w Timmins, Ontario w Kanadzie. Miejsce pracy naukowej: Stanford University. Myron Scholes opisał wpływ wysokości dywidend na wartość akcji i badał empirycznie własności modelu CAMP - którego autorzy (Markowitz i Sharpe) otrzymali Nagrodę Nobla w 1990 roku. Trzecim uhonorowanym byłby, gdyby żył, zmarły w 1995 roku Fsher Black. To on wraz z Myronem Scholesem opracował powszechnie znany wzór na cenę opcji (wzór Blacka-Scholesa). Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 9 grudnia 1997 roku, nosił tytuł „Dervivatives in a dynamic environment” (Instrumenty pochodne w środowisku dynamicznym”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO