Leonid W. Kantorowicz

​LEONID W. KANTOROWICZ, ekonomista z ZSSR. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1975 r. Za prace poświęcone optymalnej alokacji i wykorzystaniu zasobów gospodarczych - wspólnie z Tjallingiem T. Koopmansem.
fakty z życia i działalności

Urodził się w St. Petersburgu w 1912 r., zmarł w 1986 r. w Moskwie. Miejsce pracy naukowej: Akademia Nauk ZSRR. W badaniach tego laureata u podstaw leżał także problem optymalnego wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz wyboru właściwej struktury i metod wytwarzania przy uwzględnieniu różnych możliwości technologicznych. Uważa się, że Kantorowicz był pierwszym uczonym, który sformułował problem optymalizacji w języku matematyki. Jego badania przyczyniły się do rozwoju programowania matematycznego stanowiącego narzędzie pracy osób zajmujących się zarządzaniem. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla 11 grudnia 1975 roku, nosił tytuł „Mathematics in economics: achievements, difficulties” („Matematyka w ekonomii: osiągnięcia , trudności, perspektywy”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO