Lawrence R. Klein

LAWRENCE R. KLEIN, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1980 r. Za stworzenie modeli ekonometrycznych do prognozowania wahań cyklicznych i polityki ekonomicznej.
fakty z życia i działalności

Urodził się w Omaha w stanie Nebraska 14 września 1920 roku. Miejsce pracy naukowej: University of Pensylvania, Philadelphia, PA. Nauka wiąże z nazwiskiem Lawrence’a Kleina najgłośniejsze zastosowanie ekonometrii do celów prognostycznych - zwłaszcza w postaci dużych modeli wielorównaniowych. Badania laureata rozpropagowały na całym świecie praktyczne zastosowania ekonometrii. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 8 grudnia 1980 roku, nosił tytuł: „Some economic scenarios for the 1980’s” („Kilka scenariuszy kształtowania się gospodarki na lata 80-te”).
Zmarł 20 października 2013 roku.

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO