Zakład Regulacji Przedsiębiorstw

Zakład Regulacji Przedsiębiorstw w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw prowadzi badania naukowe i dydaktykę w dziedzinie prawa gospodarczego, z wyłączeniem problematyki podatkowej, którą zajmuje się Zakład Podatków i Ceł. Przykładowa tematyka badań, to: prawo e-biznesu, prawo nowych technologii, prawo konkurencji, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo zamówień publicznych, prawo sektorów regulowanych (np. telekomunikacja, energetyka, banki, ubezpieczenia, rynek kapitałowy), prawo administracji gospodarczej, wykonującej funkcje nadzoru nad rynkiem (np. UoKiK, KNF, URE, UKE). W polu widzenia jest metodologia oceny skutków regulacji, zwłaszcza związana z ekonomiczną analizą prawa i ekonomią instytucjonalną.
.