Zakład Prawa Podatkowego i Celnego

Profil naukowo-dydaktyczny pracowników Zakładu Prawa Podatkowego i Celnego związany jest z polskim i unijnym prawem podatkowym oraz polityką i prawem celnym (polskim, unijnym i międzynarodowym). Dotyczy to prawa materialnego i postępowania, ze szczególnym wyróżnieniem takich kwestii jak: unikanie i uchylanie się od opodatkowania, ceny transferowe, ekonomizacji prawa podatkowego i celnego (ujmowania w konstrukcjach prawnych elementów związanych z ekonomią), ekonomicznej analizy prawa podatkowego i celnego w szczególności dla przedsiębiorców, sądownictwa administracyjnego.
.