Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości

Dążenie przedsiębiorstw do ciągłego kreowania wartości dla akcjonariuszy i innych interesariuszy staje się codzienną koniecznością. Sukces rynkowy przedsiębiorstwa jest zwykle wypadkową wielu czynników. Jednym z nich jest zdolność wykorzystania najnowszych metod, technik i narzędzi zarządzania wartością.

Mamy zaszczyt powitać Państwa na stronie Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości oraz zaprosić do współpracy na polu naukowym, edukacyjnym, eksperckim i biznesowym. Powstanie Zakładu jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiającą się potrzebę efektywnego kreowania wartości przedsiębiorstwa i jego wycenę, jako fundamentu podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie.

Naszą reputację naukowo-badawczą budujemy poprzez szereg publikacji. Z kolei doświadczenie w wykładaniu poddajemy ciągłej weryfikacji rynkowej na podyplomowych studiach, w tym: Zarządzania Wartością Firmy, Metod Wyceny Spółki Kapitałowej oraz Doradztwa Finansowego.

Jesteśmy otwarci na każdą konstruktywną współpracę i spróbujemy dostarczyć Państwu zarówno inspiracji, jak i praktycznych wskazówek, w jaki sposób skutecznie wykorzystywać narzędzia wzrostu wartości i wyceny przedsiębiorstw.

W dniu 26 listopada 2014r. Senat SGH wyraził pozytywną opinię dotyczącą zmiany nazwy, wchodzącego w skład Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Zakładu Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa na Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości.
 

.