Specjalności międzykierunkowe oferta Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw prowadzi specjalność międzykierunkową doradztwo podatkowe

Ukończenie specjalności potwierdzane jest oficjalnym certyfikatem z logo SGH.  

Dokument

Program specjalności:
  • Sygnatura 238070-0646, Podatki bezpośrednie, 3 pkt. ECTS
  • Sygnatura 236960-0646, Podatki pośrednie, 3 pkt. ECTS
  • Sygnatura 232160-0628, Postępowanie podatkowe, 3 pkt. ECTS
  • Sygnatura 222460-0748, Prawo finansowe i podatkowe, 4,5 pkt. ECTS
  • Sygnatura 232140-0080, Polskie i wspólnotowe prawo celne, 3 pkt. ECTS
  • Sygnatura 233590-0381, Prawo karne skarbowe, 3 pkt. ECTS
  • Sygnatura 220960-0646, Postępowanie sądowo-administracyjne, 3 pkt. ECTS
  • Sygnatura 231140-0630, Rachunkowość podatkowa, 3 pkt. ECTS
  • Sygnatura 237500-0080, Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy, 3 pkt. ECTS
  • Sygnatura 236850-1109, Międzynarodowe planowanie podatkowe, 3 pkt. ECTS

Łączna liczba punków ECTS 31,5

KONTAKT: szczegółowych informacji udzieli dr Piotr Karwat pkarwa@sgh.waw.pl 

.