Publikacje pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Monografie naukowe pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Nowości wydawnicze

 

Tytuł: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Regulacje, instrumenty, mechanizmy,
Autorzy, red. nauk: Paweł Dec, Gabriel Główka,
Rok wydania: 2023,
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym

Tytuł: Bankowość w gospodarce cyfrowej,
Autorzy: Małgorzata Iwanowicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Anna Szelągowska, Zofia Zawadzka
Rok wydania: 2023,
Wydawnictwo: POLTEXT

Obraz
Bankowosc w gospodarce cyfrowej

Tytuł: Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast,
Autorzy, red. nauk.: Anna Szelągowska,
Rok wydania: 2023,
Wydawnictwo: CeDeWu

Obraz
Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast

Tytuł: Smart Organizations in the Public Sector Sustainable Local Development in the European Union,
Autorzy: Hanna Godlewska-Majkowska, Tomasz Pilewicz, Patrycjusz Zarębski,
Rok wydania: 2023,
Wydawnictwo: Routledge

Obraz
Smart organizations

Tytuł: Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników,
Autor: Joanna Żukowska,
Rok wydania: 2023,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Obraz
Metody oceny

Tytuł: Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności. Wyzwania i implikacje,
Autorzy, red nauk: Hanna Kinowska, Marta Juchnowicz,
Rok wydania: 2023,
Wydawnictwo: PWE

Obraz
Zarządzanie kapitałem

Tytuł: Diagnoza realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni. Raport z badań,
Autorzy: Agata Lulewicz-Sas, M. Kozera-Kowalska, Piotr Wachowiak,
Rok wydania: 2023,
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Inteligentne miasta w pandemii

Tytuł: Inteligentne miasta w pandemii,
Autorzy: Hanna Godlewska-Majkowska, Paulina Legutko-Kobus, Jacek Sierak ,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa

Obraz
Diagnoza realizacji społęcznej odpowiedzialności uczelni

Tytuł: Datafikacja. Gospodarka oparta na danych,
Autor: Włodzimierz Szpringer,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: POLTEXT

Obraz
Datyfikacja

Tytuł: Upoważniony przedsiębiorca w obrocie gospodarczym,
Autorzy: Ewa Gwardzińska, Żaneta Gwardzińska-Chowaniec,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: AEH

Obraz
Upoważniony przedsiębiorca

Tytuł: Gospodarka w obiegu zamkniętym. Część 1, Przedsiębiorstwo, instytucje, miasto, Autorzy,
red. nauk: Katarzyna Nowicka,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Gospodarka w obiegu zamkniętym cz. 1

Tytuł: Gospodarka w obiegu zamkniętym. Część 2, Łańcuchy dostaw,
Autorzy, red. nauk: Katarzyna Nowicka,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Gospodarka w obiegu zamkniętym cz. 2

Tytuł: Innovation and Entrepreneurship. Theory and Practice,
Autorzy, red. nauk: Krystyna Poznańska, K. Szczeppańska, J. Michałek,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: Akademia WSB

Obraz
Innovation

Tytuł: Faktoring w przedsiębiorstwie,
Autorzy: Ewa Jagodzińska-Komar, Jacek Grzywacz,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Faktoring w przedsiębiorstwie

Tytuł: O zmieniającym się świecie wartości w ekonomii, finansach i zarządzaniu,
Autorzy, red. nauk.: Małgorzata Bombol,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
O zmieniającym się świecie wartości

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność przedsiębiorstw. Przyczyny, przejawy, konsekwencje ekonomiczne,
Autorzy: Tomasz Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność biznesu

Tytuł: Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego rozwoju,
Autorzy, red nauk: Agnieszka Wojtczuk-Turek,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Obraz
Zarządzanie koapitałem ludzkim

Tytuł: Mieszkanie dostępne w zrównoważonym mieście,
Autor: Marek Bryx,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: CeDeWu

Obraz
Mieszkanie dostępne

Tytuł: Analiza ekonomiczno-finansowa,
Autorzy: Agnieszka Cenkier, Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz, Hanna Sokół, Jacek Wysocki,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Analiza ekonomiczno - finansowa

Tytuł: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Problemy ryzyka, odpowiedzialności i finansowania działalności,
Autorzy, red. nauk: Paweł Dec, Gabriel Główka,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Tytuł: Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
Autorzy: Gertruda Świderska, Szczepan Borowski, Michał Kariozen, A. Pojedynek, R. Świderski,
Rok wydania: 2022,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Obraz
Wzorcowy plan kont

Tytuł: Platformizacja gospodarki cyfrowej 5.0
Autor: Włodzimierz Szpringer
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Poltext

Obraz
Platformizacja gospodarki cyfrowej 5.0
Wybrane publikacje

Tytuł: Organizational Networks and Networking Competence
Autorzy: Marzena Fryczyńska
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Routledge

Obraz
Organizational Networks and Networking Competence

Tytuł: Kwestia agrarna w teorii ekonomii
Autorzy: Stanisław Kowalczyk, Roman Sobiecki
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Kwestia agrarna w teorii ekonomii

 

Tytuł: The Economics of Sustainable Transformation
Autor, redakcja naukowa: Anna Szelągowska, Aneta Pluta-Zaremba
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Routledge

Obraz
The Economics of Sustainable Transformation

 

Tytuł: Ekologiczne podejście do tworzenia łańcucha wartości - stan i uwarunkowania
Autorzy: Łukasz Marzantowicz, Barbara Ocicka, Aneta Pluta-Zaremba
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Ekologiczne podejście do tworzenia łańcucha wartości

 

Tytuł: Zarządzanie przez algorytmy
Autor, redakcja naukowa: Włodzinierz Szpringer
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Poltext

Obraz
Zarządzanie przez algorytmy

 

Tytuł: Inteligentne organizacje - specyfika, rozwój i dobre praktyki przedsiębiorstw
Autor, redakcja naukowa: Hanna Godlewska-Majkowska, Tomasz Pilewicz
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Inteligentne organizacje - specyfika, rozwój i dobre praktyki przedsiębiorstw

 

Tytuł: Finensjeryzacja Przedsiębiorstwo - perspektywy
Autor, redakcja naukowa: Andrzej Fierla
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
Finensjeryzacja Przedsiębiorstwo - perspektywy

Tytuł: Sharing economy (gospodarka współdzielenia)
Autor, redakcja naukowa: Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Roman Sobiecki
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Obraz
 Sharing economy (gospodarka współdzielenia)

 

Tytuł: Wspieranie produktywności pracowników wiedzy: rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja
Autor: Agnieszka Wojtczuk-Turek
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Obraz
Wspieranie produktywności pracowników wiedzy