Przedmioty oferta Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
[222680-0563] Ekonomiczna analiza prawa konkurencji
[222730-0563] Ekonomiczna analiza prawa publicznego
[136580-0080] Prawo e-biznesu
[233710-0563] Regulacje i nadzór nad rynkami finansowymi
Dr hab. Ewa Gwardzińska, prof. SGH
[237490-1114] Obsługa celna handlu międzynarodowego
[236900-1114] Ochrona informacji niejawnych
[110540-1114] Podstawy prawa
[237510-0080] Polskie i wspólnotowe prawo celne
[233580-1114] Prawo celne
[210110-1114] Prawo gospodarcze
Dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH
[110540-0381] Podstawy prawa
[220960-0381] Postępowanie sądowoadministracyjne
[210110-0381] Prawo gospodarcze
[233590-0381] Prawo karne skarbowe
Dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH
[238070-0646] Podatki bezpośrednie
[236960-0646] Podatki pośrednie
[237510-0080] Polskie i wspólnotowe prawo celne
[232160-0628] Postępowanie podatkowe
[220960-0646] Postępowanie sądowoadministracyjne
[136580-0080] Prawo e-biznesu
[130660-0628] Prawo podatkowe
[238080-0646] Prawo rynku kapitałowego
[222950-0646] Systemy podatkowe
Dr Jarosław Wierzbicki
[238070-0646] Podatki bezpośrednie
[236960-0646] Podatki pośrednie
[232160-0628] Postępowanie podatkowe
[220960-0646] Postępowanie sądowoadministracyjne
[222460-0628] Prawo finansowe i podatkowe
[130660-0628] Prawo podatkowe
[130670-0628] Prawo ubezpieczeniowe
[222950-0646] Systemy podatkowe

 

.