Koła i organizacje

Akceleracji - SKN

Kod:
SKN31
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
15.01.2009
Opiekun naukowy:
dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH
Przewodniczący:

Blockchain Society - organizacja

Kod:
ORG39
Typ:
organizacja akademicka
Data rejestracji:
06.11.2017
Opiekun naukowy:
dr Wojciech Kurowski
Przewodniczący:

Crowdfundingu - SKN

Kod:
SKN89
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
06.03.2020
Opiekun naukowy:
dr Kamil Gemra
Przewodniczący:

Data Science Management - SKN

Kod:
SKN74
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
24.06.2016
Opiekun naukowy:
dr Wojciech Kurowski
Przewodniczący:
Jakub Jarzembowski

Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych - SKN

Kod:
SKN14
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
21.03.2012
Opiekun naukowy:
dr Paweł Węgrzyn
Przewodniczący:

Inwestycji i Nieruchomości - SKN

Kod:
SKN18
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
28.10.2011
Opiekun naukowy:
dr Michał Klepka
Przewodniczący:

Klub FINTECH - organizacja

Kod:
ORG45
Typ:
klub
Data rejestracji:
17.12.2021
Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Lech Kurkliński
Przewodniczący:

Klub Turystyczny Ekonomistów "TRAMP" (Tourist Club of Economists TRAMP) - organizacja

Kod:
ORG17
Typ:
klub
Data rejestracji:
16.07.2014
Opiekun naukowy:
dr Wojciech Kurowski
Przewodniczący:

Konsultingu (Student's Consulting Club) - SKN

Kod:
SKN21
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
20.01.1998
Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Lech Kurkliński
Przewodniczący:

Negocjator (Student Scientific Assosiation Negotiator) - SKN

Kod:
SKN29
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
28.12.1998
Opiekun naukowy:
dr Grzegorz Myśliwiec
Przewodniczący:

Zrównoważonego Inwestowanie ESG - SKN

Kod:
SKN91
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
11.05.2021
Opiekun naukowy:
dr Anna Grygiel-Tomaszewska
Przewodniczący:
Katarzyna Porębska

Zrównoważonego Rozwoju - OIKOS (Student Organization for Sustainable Development oikos) - SKN

Kod:
SKN46
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
27.11.2001
Opiekun naukowy:
dr Maciej Gurbała
Przewodniczący: