O Instytucie Zarządzania Wartością

Instytut Zarządzania Wartością wchodzi w skład Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, które zostało powołane Uchwałą Senatu nr 55 z dnia 22 kwietnia 1992 r.

Instytut zajmuje się ewolucją rozwoju przedsiębiorstw i właśnie w niej dostrzega nowe teoretyczne wyzwania, perspektywy i możliwości badawcze.

Do strategicznych obszarów badawczych  Instytutu zaliczamy: 

  • Ekonomiczną teorię przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorczego w warunkach współczesnej globalizacji i  konkurencji – ich wkład do ekonomii politycznej globalizacji; 
  • Tworzenie, mierzenie i zarządzanie wartością -  przedsiębiorstw, klientów, akcjonariuszy   i interesariuszy w gospodarce opartej na wiedzy; 
  • E – biznes i globalne sieciowe technologie informacyjno – komunikacyjne jako nowy   obszar i metoda konkurowania przedsiębiorstw. 
  • Globalną ekonomię usług, czyli szybko dokonujący się proces serwicyzacji działalności przedsiębiorstw i jego konsekwencje dla teorii i praktyki przedsiębiorczego zarządzania przedsiębiorstwem.

 

.