Konsultacje pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer

Po umówieniu terminu spotkania drogą elektroniczną wlodzimierz.szpringer@sgh.waw.pl

Dr Małgorzata Godlewska

Po wcześniejszym umówieniu drogą elektroniczną mgodlews@sgh.waw.pl


Dr hab Ewa Gwardzińska, prof SGH

Po umówieniu drogą elektroniczną ewa.gwardzinska@sgh.waw.pl

dr Piotr Karwat

W co 2 tygodnie w środy w godzinach 16:40-17:10 oraz 18:30-19:00 sala 115 bud. G lub za pomocą Teams wedle preferencji zainteresowanego po uprzednim umówieniu się drogą mailową pkarwa@sgh.waw.pl

Dr Katarzyna Kimla - Walenda

Nieobecna do 24.11.2023 r.

Dr Magdalena Marucha-Jaworska

Konsultacje po uprzednim kontakcie emailowym mmaruc@sgh.waw.pl

Dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH

Po umówieniu drogą elektroniczną smoraw@sgh.waw.pl

Dr Anna Stępniak

Po umówieniu drogą elektroniczną  astepnia@sgh.waw.pl

DR HAB. ALEKSANDER WERNER, PROF. SGH 

W co 2 tygodnie w środy w godzinach 16:40-17:10 oraz 18:30-19:00 sala 115 bud. G lub za pomocą Teams wedle preferencji zainteresowanego po uprzednim umówieniu się drogą mailową awerne@sgh.waw.pl

DR JAROSŁAW WIERZBICKI

Po umówieniu terminu konsultacji drogą elektroniczną przez e-mail: jaroslaw.wierzbicki@sgh.waw.pl)​ 

PROF. DR HAB. WIESŁAW CZYŻOWICZ, PROF. SGH 

Po uzgodnieniu telefonicznym, SMS pod nr +48-605-428-589 lub e-mail (wesczyz@sgh.waw.pl

 

.