Konferencje i seminaria Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Konferencje i seminaria organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Numer konta bankowego dla wpłat uczestników konferencji organizowanych przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie: Bank Pekao SA 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506

KONFERENCJE I SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE:

2024 ROK

  • PRZEDSIĘBIORSTWA I MIASTA W GOSPODARCE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO - 29.02.2024

  • XII KONFERENCJA COACHINGU SGH – COACH W BIZNESIE - 11.01.2024

2023 ROK

Konferencja pt. Nowe wyzwania dla rozwoju zrównoważonego - 28-29.09.2023 

Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
oraz Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 
mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. Nowe wyzwania dla rozwoju zrównoważonego
 
Termin konferencji: 28-29 września 2023 roku
Miejsce konferencji: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - budynek C, al. Niepodległości 128
 
Celem konferencji jest dyskusja teoretyków i praktyków zajmujących się rozwojem zrównoważonym, prezentacja badań i działań podejmowanych przez członkinie i członków Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz integracja środowiska naukowego i praktyków zajmujących się tą tematyką.
 
W czasie obrad poszukiwane będą przede wszystkim odpowiedzi na następujące pytania:

•    Jakie wyzwania dla rozwoju zrównoważonego wynikają z bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej?
•    Jakie bariery można zdiagnozować w realizacji celów rozwoju zrównoważonego?
•    Jak grupy interesariuszy (w tym szczególnie samorządy, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe) praktycznie wdrażają założenia rozwoju zrównoważonego?
•    Jakie wyzwania rozwojowe, uwzględniające zasady rozwoju zrównoważonego, stoją przed Polską, Europą, światem? 
 
Ważne daty:

•    31 lipca 2023 r. ramowy program konferencji i Komunikat numer II
•    10 września 2023 r. szczegółowy  program konferencji i Komunikat numer III
•    28-29 września 2023 r. obrady konferencyjne 
 

Więcej informacji w:

komunikacie nr 1

Dokument

i komunikacie nr 2

Dokument

komunikacie nr 3

Dokument

oraz ramowym programie

Program konferencji:

Sprawozdanie z konferencji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 

dr hab. inż. prof. SGH Agata Lulewicz-Sas (alulew@sgh.waw.pl)
dr Paulina Legutko-Kobus (plegut@sgh.waw.pl)