Konferencje i seminaria Instytutu Zarządzania Wartością

Metaverse wyzwania dla ekonomii, zarządzania i finansów

Warszawa, dn. 16.11.2023 r., Kampus SGH, Budynek C, Aula I, Antresola

Metaverse, zjawisko opisane w literaturze science-fiction jest już dzisiaj trwałym trendem technologicznym. Zarówno organizacje, jak i konsumenci w coraz większym stopniu poznają te wirtualne środowisko, które poza ofertą spędzenia czasu wolnego z przyjaciółmi coraz częściej umożliwia prowadzenie aktywności gospodarczej. O ile warstwa technologiczna tego zjawiska jest już od kilku lat przedmiotem dyskusji specjalistycznej, o tyle ciągle nierozpoznane są jego aspekty ekonomiczne. 

Celem Konferencji było podjęcie dyskusji na temat wyzwań stojących za Metaverse oraz stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnej rozmowy. W trakcie konferencji przedstawiono wstępne wyniki badań w ramach grantu “Metaversum jako środowisko realizacji strategii zrównoważonego rozwoju - możliwości, zagrożenia i wyzwania” realizowanego przez interdyscyplinarny zespół w Instytucie Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. 

Konferencja koncentrowała się na następujących obszarach:

Metaverse a ekonomia - koncentrować się będzie (m.in.) na zagadnieniach:

 1. Metaverse – czy faktycznie zmieni oblicze gospodarki ?
 2. Metaverse w oczach jego interesariuszy 
 3. Dyfuzja innowacji w Metaverse 
 4. Regulacje prawne w środowisku Metaverse 
 5. Metaverse a zrównoważony rozwój – bilans strat i korzyści

Metaverse a zarządzanie - koncentrować się będzie (m.in.) na zagadnieniach:

 1. Metaverse w marketingu – wyzwania dla badań i strategii marketingowej 
 2. Awatar, konsument czy klient – zachowania użytkowników Metaverse
 3. Metaverse dla rozwoju biznesu – nowe modele biznesowe i możliwości 
 4. Technologie napędzające biznes w Metaverse 

Metaverse a finanse - koncentrować się będzie (m.in.) na zagadnieniach:

 1. Zdecentralizowane formy aktywów w Metaverse 
 2. Relacje finansowe w Metaverse i ich oddziaływanie na sektor kapitałowy
 3. Rynek kapitałowy, rynek nieruchomości, inwestowanie w Metaverse  

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką konferencyjną

 

Link do Konferencji w YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=5cd0o-1HuTI

 

program Konferencji

Dokument

dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk „Przyszłość metaverse w branży hotelarskiej i turystycznej”


 

Konferencje zorganizowane przez Instytut Zarządzania Wartością

NOWE ODCZYTANIE WARTOŚCI – WYZWANIA SPOŁECZNE I EKONOMICZNE

Konferencja Naukowa Instytutu Zarządzania Wartością SGH w Warszawie. Celem konferencji była integracja środowisk naukowych i biznesowych, upowszechnienie wyników badań naukowych poświęconych tematyce kreowania wartości oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w tym obszarze.

W konferencji udział wzięli wybitni przedstawiciele polskich ośrodków naukowych, a także przedstawiciele świata biznesu.

Problemy badawcze konferencji:

 • Wartość w ujęciu społecznym a wartość w ujęciu finansowym
 • Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach niepewności i dynamicznych zmian w ich otoczeniu
 • Zarządzanie kapitałem finansowym i niefinansowym w procesach budowy wartości przedsiębiorstw
 • Czynniki ESG w DNA spółki perspektywa rynku kapitałowego
 • Budowanie wartości poprzez doświadczenia konsumenta
 • Rozwój zrównoważony a kształtowanie wartości dla klientów
 • W poszukiwaniu nowych wartości reorientacja strategii firm
 • Przyspieszona digitalizacja a zmiany w modelach biznesowych przedsiębiorstw
 • Zrównoważony ślad cyfrowy oraz regulacyjne aspekty zarządzania danymi
 • Cyfrowa transformacja a wartość przedsiębiorstwa​

Więcej o konferencji

 

.