Konferencja GAAR

Konferencja DOŚWIADCZENIA W WYKŁADNI I STOSOWANIU KLAUZULI PRZECIW UNIKANIU OPODATKOWANIA (GAAR) NA TLE UWARUNKOWAŃ USTROJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

oraz

Zakład Prawa Podatkowego
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

na konferencję naukową

pt.  Doświadczenia w wykładni i stosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR) na tle uwarunkowań ustrojowych i międzynarodowych

Od czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny powszechnie znanego wyroku w sprawie K 4/03 upłynęły już prawie dwie dekady. W tym czasie z inicjatywy OECD oraz Unii Europejskiej powstały liczne propozycje regulacji odnoszące się do tzw. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR). Jednocześnie do polskiego porządku prawnego wprowadzono taką klauzulę. Za nami już kilka lat jej funkcjonowania. To dobry czas na sformułowanie przynajmniej wstępnych ocen i refleksji.  Naturalną osią rozważań konstytucyjnych będą wskazówki wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności ze wspomnianego wyroku. Oceny wymaga też to, czy w obliczu licznych inicjatyw międzynarodowych, w tym unijnych, Polska przyjęła rozwiązania optymalne z punktu widzenia państwa i podatnika również w kontekście prawnomiędzynarodowym. ​
 
Organizatorzy konferencji proponują dyskurs naukowy, którego tematem przewodnim będzie wykładnia i stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zagadnienia dotyczące GAAR zostały podzielone na cztery bloki tematyczne: kwestie ustrojowe (panel pierwszy – „GAAR a Konstytucja”), kontekst prawa międzynarodowego oraz unijnego (panel drugi – „Czy GAAR spełnia standardy międzynarodowe?”), praktyczne funkcjonowanie GAAR (panel trzeci – „Wykładnia i stosowanie GAAR w praktyce Szefa KAS i sądów administracyjnych”) i w końcu zagadnienie interesujące z perspektywy dużego podatnika, który stara się wkomponować klauzulę w procedury funkcjonujące w przedsiębiorstwie i przez to ograniczyć swoje ryzyko podatkowe (panel czwarty – „Tax compliance a GAAR”). Konferencja odbędzie się w formacie dyskusji panelowych.  
 

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej w punktowanym wydawnictwie.

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne, ale prosimy o uprzednią rejestrację.

Licząc na przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji poniżej załączamy ramowy program konferencji.

Kontakt z organizatorami konferencji: konferencja_gaar@sgh.waw.pl  tel. (022) 564-92-45,

(22) 564-91-04.

PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
„DOŚWIADCZENIA W WYKŁADNI I STOSOWANIU KLAUZULI PRZECIW UNIKANIU OPODATKOWANIA
(GAAR) NA TLE UWARUNKOWAŃ USTROJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH”

19 kwietnia 2023 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, bud. C (al. Niepodległości 128), aula I

godz. 8:30-9:00    Rejestracja uczestników

godz. 9:00-9:10    Otwarcie konferencji i powitanie uczestników: Jego Magnificencja Rektor SGH Piotr Wachowiak, prof. SGH

godz. 9:10-9:30    Wykład wprowadzający: Andrzej Ladziński, Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych

godz. 9:30-11:00  Panel pierwszy: GAAR a Konstytucja RP: czy Trybunał Konstytucyjny byłby dzisiaj tak samo „surowy” jak dwie dekady temu?

Dyskusja panelowa z uczestnictwem: prof. dr hab. Marek Zubik (UW), dr hab. Jan Podkowik (UW), dr Piotr Karwat (SGH), Artur Nowak (DZP)

Moderator: dr Mikołaj Kondej

godz. 11:00-12:30  Panel drugi: Czy GAAR spełnia standardy międzynarodowe(?)

Dyskusja panelowa z uczestnictwem:, dr hab. Ziemowit Kukulski (UŁ), dr Roman Wiatrowski (sędzia NSA), dr Marcin Lachowicz (MF), dr Wojciech Sztuba (TPA)

Moderator: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (UW)

godz. 12:30-13:30  Przerwa obiadowa

godz. 13:30-15:00  Panel trzeci: Wykładnia i stosowanie GAAR w praktyce Szefa KAS i sądów administracyjnych

Dyskusja panelowa z uczestnictwem: Sławomir Pilarczyk (Crido), Marek Gizicki (Deloitte), Jakub Pachecka (Deloitte), Michał Goj (EY), Agnieszka Tałasiewicz (EY)

Moderator: Anna Pęczyk-Tofel (Crido)

godz. 15:00-16:30  Panel czwarty: Tax compliance a GAAR

Dyskusja panelowa z uczestnictwem: Anna Mytyk (MF), Michał Borowski (Crido), Maciej Przychodzeń (PWC), dr Anna Stępniak, dr Bartosz Jagura (EU Viadrina)

​Moderator: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska Pawlic (UŚ)

godz. 16:30-16:40  Podsumowanie i zamknięcie konferencji

dr hab. Dominik Gajewski (SGH) oraz dr hab. Aleksander Werner (SGH)

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska - Pawlic
Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz​
Dr hab. M. Jamroży, prof. SGH
Dr Roman Namysłowski

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin:  19 kwietnia 2023 r., godz. 8.30-16.40.
 
Miejsce: Konferencja organizowana jest w formule hybrydowej
Stacjonarnie: SGH, budynek „C”, al. Niepodległości 128, aula I.
On-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Rejestracja uczestników

Bardzo prosimy, by zgłoszenia uczestnictwa były realizowane poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji:​
FORMULARZ REJESTRACYJNY

Opłata konferencyjna

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne

Komitet organizacyjny

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH
dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH
dr Piotr Karwat
dr Marcin Kotlarz
mgr Przemysław Brzuszczak​

Materiały dla uczestników
Dokument
.