Zakład Badań nad Gospodarką Turystyczną​

Zakład Badań nad Gospodarką Turystyczną działa w strukturze Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej. 

Do podstawowych zadań badawczych Zakładu Badań nad Gospodarką Turystyczną należy prowadzenie badań w następującym zakresie: 

  • wkładu turystyki w rozwój społeczno-gospodarczy w skali różnych jednostek przestrzennych; 
  • funkcjonowania rynków usług turystycznych i rekreacyjnych; 
  • ewolucji i uwarunkowań zachowań nabywców usług turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych; 
  • zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami turystyki i kultury;
  • zrównoważonego rozwoju turystyki; 
  • polityki turystycznej w skali krajowej i międzynarodowej; 
  • kształcenia kadr dla gospodarki turystycznej. 
.