Współpraca i badania naukowe Instytut Gospodarki Światowej

SUBWENCJA BADAWCZA

Rok 2023

 1. Wybrane problemy ekonomiczne i prawne obrotu gospodarczego państw Azji Wschodniej
  Kierownik: dr Łukasz Dawid Dąbrowski
   
 2. Current Challenges for the Social Market Economies in Poland and Germany in Light of the Ukraine War: Between Increasing Competitiveness and Strengthening Environmental Protection
  Kierownik: dr Katarzyna Kamińska
   
 3. Odporność gospodarki światowej w czasie niepewności oraz kryzysu
  Kierownik: dr Artur F. Tomeczek
   
 4. Znaczenie zdrowia publicznego w tworzeniu przewag konkurencyjnych
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH

Rok 2022

 1. Wybrane problemy i wyzwania ekonomiczne w czasie odbudowy gospodarki światowej po pandemii
  Kierownik: dr Anna Dzienis
   
 2. Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania: polska i niemiecka perspektywa
  Kierownik: dr Katarzyna Kamińska
   
 3. Wyzwania dla globalnej gospodarki na początku trzeciej dekady XXI wieku
  Kierownik: dr Aleksandra Szarek-Piaskowska
   
 4. Raport o konkurencyjności 2023. Znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu przewag konkurencyjnych w Polsce na tle UE
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH

Rok 2021

 1. Polska Raport o konkurencyjności 2022. W kierunku zrównoważonej gospodarki w dobie pandemii
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH
   
 2. Międzynarodowa współpraca ekonomiczna i konkurencyjność gospodarki w obliczu globalnego szoku gospodarczego związanego z pandemią COVID-19
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH
   
 3. Quo vadis EU 27? Challenges of Post-Brexit EU in times of Covid-19 crisis- German and Polish Perspectives
  Kierownik: dr hab. Juergen Wandel, prof. SGH
   
 4. Współzależności we współczesnej gospodarce światowej w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH

 

BADANIA STATUTOWE

Rok 2020

 1. Polska Raport o konkurencyjności 2021. Bilateralna współpraca gospodarcza Polski a konkurencyjność w drugiej dekadzie XX wieku
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH
   
 2. Wybrane aspekty polityki gospodarczej w państwach Azji Wschodniej
  Kierownik: dr Marta Mackiewicz
   
 3. Capturing the value added: advancement, stagnation or degradation. Selected case studies
  Kierownik: dr Tomasz Napiórkowski
   
 4. 30 years after the system transformation: lessons and current challenges for the economy in Germany and Poland
  Kierownik: dr Katarzyna Kamińska
   
 5. Metropolitarne systemy innowacji a kreowanie innowacji - aspekty teoretyczne i podejście badawcze
  Kierownik: mgr Joanna Karaś

Rok 2019

 1. Konkurencyjność międzynarodowa Polski, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności sektora usług
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH
   
 2. Konkurencyjność, innowacyjność i regulacje w wybranych gospodarkach azjatyckich
  Kierownik: dr Agnieszka McCaleb
   
 3. Process of moving-up global value chains. Case of Polish-German economic coopetition
  Kierownik: dr Tomasz Napiórkowski

Rok 2018

 1. Konkurencyjność międzynarodowa Polski w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej i Przemysłu 4.0.
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH
   
 2. One Belt-One Road. The New Silk Route Multipolar Economic World?
  Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH

Rok 2017

 1. Konkurencyjność Polski w gospodarce światowej w latach 2010 -2017. Rola urbanizacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych
  Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Weresa
   
 2. Ekonomiczne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) dla gospodarki światowej
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH

Rok 2016

 1. Rola współpracy międzynarodowej w kształtowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w latach 2010-2016
  Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Weresa
   
 2. Zmiany we współzależnościach gospodarczych a konkurencyjność międzynarodowa
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH
   
 3. Nowe tendencje w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych. Cz. I
  Kierownik: prof. dr hab. Józef Olszyński
   
 4. Inicjatywa „Jeden pas i jedna droga”: Odrodzenie Jedwabnego Szlaku?
  Kierownik: prof. dr hab. Guenter Heiduk

Rok 2015

 1. Skutecznośc polityki innowacyjnej w wybranych krajach w XXI wieku
  Kierownik: dr Krzysztof Falkowski
   
 2. Gospodarka Niemiec w kontekście Europejskiej Agendy 2020. Implikacje dla Polski cz. II
  Kierownik: prof. dr hab. Józef Olszyński
   
 3. Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2015. Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych
  Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Weresa
   
 4. Porozumienia partnerskie między samorządami lokalnymi a lokalizacja FDI (Subnational partnership agreement and allocation of FDI)
  Kierownik: prof. dr hab. Guenter Heiduk
GRANTY NCN

OPUS 24

Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH

OPUS 11

Lata: 2017-2022
Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH

PROJEKTY
 1. Tytuł projektu: Akademickie partnerstwo na rzecz metod i zastosowań zaawansowanej analizy danych (MiZAD)
  Czas realizacji: 1.07.2022-30.06.2024
  W projekcie bierze udział 6 partnerów zagranicznych: 
  - Erasmus University Rotterdam (Nederlands) ,
  - Loyola University Chicago (USA),
  - Massachusetts Institute of Technology (USA),
  - McMaster University (Canada),
  - Norteastern Illinois University (USA),
  - Toronto Metropolitan University (Canada).

  Zespół IGŚ kierowany przez prof. dr hab. Marzennę A. Weresę realizuje zadania badawcze we współpracy z Northeastern Illinois University (USA).
  Prowadzone wspólnie badania mają na celu:
  - identyfikację innowacji cyfrowych w sektorze zdrowia i opracowanie ich typologii; 
  - porównawczą charakterystykę rozmiarów wyników badań naukowych w obszarze zdrowia w UE i USA przy zastosowaniu metod matematycznych i statystycznych do analizy literatury naukowej oraz patentów;
  - określenie wpływu zrealizowanych projektów B+R finansowanych z programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” z zakresu ochrony zdrowia na gospodarkę. 
  Wyniki badań są przedmiotem dyskusji w czasie serii warsztatów zatytułowanych „Mathematical and statistical modeling of complex systems”, które służą rozwojowi metodyki modelowania matematycznego i statystycznego w naukach ekonomicznych, w szczególności w odniesieniu do zagadnień związanych z innowacjami i cyfryzacją w sektorze zdrowia. 

  Szersze informacje znajdują się na stronie projektu: https://mizad.sgh.waw.pl/pl

 

.