Władze i skład osobowy Katedry Finansów Międzynarodowych

​prof. dr hab. Leokadia Oręziak​
Obraz
​prof. dr hab. Leokadia Oręziak​

​prof. dr hab. Leokadia Oręziak​

Profesor zwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych, Kierownik Katedry.

1. Obszary badań naukowych

- System emerytalny, finanse Unii Europejskiej, europejska integracja walutowa, handel i finanse międzynarodowe, międzynarodowe rynki finansowe, finanse publiczne i system podatkowy

2. Udział w konferencjach naukowych 

- Liberalizacja handlu międzynarodowego w interesie wielkich korporacji, referat na konferencję „Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji”, zorganizowaną 21 kwietnia 2015 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde Diplomatique – edycja polska w siedzibie PTE w Warszawie, ul. Nowy Świat 49
- Reversal of Pension Privatisation in Poland, referat na konferencję zorganizowaną 21 sierpnia 2014 w Santiago de Chile przez Prezydencką Komisję Doradczą ds. Reformy Systemu Emerytalnego (Comision Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones) powołanej 29 kwietnia 2014  przez Prezydent Chile Michelle Bachelet
- OFE czyli neoliberalny zamach na prawo do emerytury – referat na konferencji „Demokracja społeczna wobec neoliberalizmu”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde Diplomatique – edycja polska” 9 czerwca 2014 r. w siedzibie PTE, ul. Nowy Świat 49. 
- Co z tym OFE? – XI Podlaskie Forum Ekonomistów, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Białymstoku oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku – 7.04.2014
- OFE efekt reformy z 1999 r. – wystąpienie na seminarium „OFE i KRUS w świetle podziału  dochodu i kapitału”, zorganizowanym  9.01.2014 w Pałacu Kultury i Nauki przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

3. Wybrane publikacje

•    Rynek ubezpieczeniowy Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
•    Polityka pieniężna krajów Unii Europejskiej w perspektywie Unii Gospodarczej i Walutowej. „Bank i Kredyt”, nr 6/1998.
•    Liberalizacja przez Polskę przepływu kapitałów w obrocie z zagranicą a sytuacja w bilansie płatniczym. „Zeszyty Naukowe ​Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 4/1998.
•    Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania ustanowienia i funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, „Bank i Kredyt” nr 12/1998.
•    Euro - nowy pieniądz. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1998.(wyd. II 2003 r.)
•    Globalizacja rynków finansowych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 2/2003
•    Kierunki zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego Unii Europejskiej, Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2003
•    Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (wyd. II 2009)
•    Doświadczenia krajów strefy euro w zwalczaniu deficytów budżetowych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 8/2004
•    Perspektywa Finansowa 2007-2013- kierunki ewolucji systemu finansowego Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2004
•    Budgetary Policy, Poland. International Economic Report, 2004/2005, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2005, s.37-45.
•    Dolar i euro jako waluty międzynarodowe, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 3/2005
•    Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski0nr 7/ 2005
•    Die Polnische Wirtschaft auf dem Weg zur Eurozone, w: Das Neue Polen in Europa. Politik,Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, pod red. Franz Merli, Gerhard Wagner, Wyd. Studien Verlag,Insbruck, Wien, Bozen 2006, s. 341- 354
•    Bank centralny Japonii, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 10/2006
•    System Rezerwy Federalnej jako bank centralny Stanów Zjednoczonych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 9/2006
•    Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 8/2006
•    Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2005
•    Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Wyd. WSHiP- Elipsa, Warszawa 2007
•    Zlikwidować OFE, „Polityka” nr 5, 2010
•    Restrukturyzacja długu jako potencjalny skutek zadłużenia niektórych krajów strefy euro, „Sprawy Międzynarodowe”, kwiecień-czerwiec nr 2/2011
•    Ryzyko rozpadu strefy euro. Rola Europejskiego Banku Centralnego w łagodzeniu kryzysu zadłużenia publicznego, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2/2012
•    OFE w Polsce - produkt ekspansji globalnych instytucji finansowych, „Polityka Społeczna” nr 11-12/2012
•    Otwarte Fundusze Emerytalne - refleksje na marginesie polskiego wydania książki Mitchella Orensteina Prywatyzacja emerytur, „Ekonomista” nr 6/2012
•    Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. L. Oręziak, D. Rosati, Uczelnia Łazarskiego, 2013
•    Open pension funds in Poland: the effect of the pension privatization process, „International Journal of Management and Economics” nr 38/2013
•    The Unbearable Burden of Debt, „Aspen Review Central Europe” nr 2, 2013
•    OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa,  Warszawa, 2014

4. Współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
- Instytut Pracy i Polityki Społecznej
- Członek Prezydenckiej Komisji Doradczej ds. Reformy Systemu Emerytalnego (Comision Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones) powołanej 29 kwietnia 2014  przez Prezydent Chile Michelle Bachelet 

dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH

dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH

dr Sławomir Miklaszewicz

dr Sławomir Miklaszewicz

dr Aneta Waszkiewicz

dr Aneta Waszkiewicz

Dr Dominik Skopiec

Dr Dominik Skopiec

Dr Katarzyna Sum

Dr Katarzyna Sum

 

.