Polska. Raport o konkurencyjności

Instytut Gospodarki Światowej publikuje corocznie raporty poświęcone konkurencyjnosci polskiej gospodarki – Polska. Raport o konkurencyjności.
2023

LINK DO DOI

LINK DO DOI

2022
2021
2020
2006-2019
  • Polska. Raport o konkurencyjności 2011. Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego
  • Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne
  • Polska. Raport o konkurencyjności 2009. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne
  • Polska. Raport o konkurencyjności 2008. Konkurencyjność sektora usług
  • Polska. Raport o konkurencyjności 2007. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych
  • Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych

 

.