Koła i organizacje

AIESEC Warszawa SGH

Kod:
ORG07
Typ:
organizacja akademicka
Data rejestracji:
1411473600
Opiekun naukowy:
dr Małgorzata Szafranowicz
Przewodniczący:

Badań nad Konkurencyjnością - SKN

Kod:
SKN02
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
1143547200
Opiekun naukowy:
dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
Przewodniczący:

Ekonomii Politycznej - SKN

Kod:
SKN78
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
1508241600
Opiekun naukowy:
dr hab. Adam Czerniak
Przewodniczący:

Energetyki (Energy Society) - SKN

Kod:
SKN10
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
1324296000
Opiekun naukowy:
dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH
Przewodniczący:

Finansów i Makroekonomii (Student Research Association for Fianance and Macroeconomics) - SKN

Kod:
SKN11
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
1317729600
Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Cezary Wójcik
Przewodniczący:

Gamingu i Esportu - SKN

Kod:
SKN103
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
1676289600
Opiekun naukowy:
dr Artur Tomeczek
Przewodniczący:
Gabriel Świetlik

Klub Inwestora - SKN

Kod:
SKN20
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
1022068800
Opiekun naukowy:
dr Jacek Tomaszewski
Przewodniczący:
Łukasz Znaleźniak

Marketingu - SKN

Kod:
SKN24
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
859377600
Opiekun naukowy:
dr hab. Lidia Danik, prof. SGH
Przewodniczący:
Marta Pawlikowska

Spraw Zagranicznych (Foreign Affairs Society) - SKN

Kod:
SKN36
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
959515200
Opiekun naukowy:
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
Przewodniczący:

Stosunków ze Wschodem (Student research organisation of the Relationship with the East) - SKN

Kod:
SKN38
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
890049600
Opiekun naukowy:
dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
Przewodniczący:

Transportu, Spedycji i Logistyki - SKN

Kod:
SKN88
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
1580990400
Opiekun naukowy:
dr hab. Paweł Lesiak, prof. SGH
Przewodniczący:
Jakub Wesołowski

Zarządzania Modą (Fashion Management Club) - SKN

Kod:
SKN43
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
1361361600
Opiekun naukowy:
dr hab. Tomasz Sikora, prof. SGH
Przewodniczący: