O Kolegium Gospodarki Światowej

Kolegium Gospodarki Światowej powstało 1 października 1992 roku w miejsce byłego Wydziału Handlu Zagranicznego, który funkcjonował w ramach poprzedniej struktury organizacyjnej Uczelni.

Zgodnie ze Statutem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, powoł​​anych do życia w celu współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju kadr. Obecnie składa się z 3 instytutów i 7 katedr.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna pracowników Kolegium Gospodarki Światowej koncentruje się na problematyce teorii ekonomii międzynarodowej, zagranicznej polityki gospodarczej, europejskiej integracji regionalnej i funkcjonowania organizacji międzyrządowych, finansów międzynarodowych, zarządzania biznesem międzynarodowym i umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, jak też międzynarodowego prawa prywatnego i publicznego.

Misją Kolegium Gospodarki Światowej jest nie tylko prowadzenie badań nad przemianami zachodzącymi we współczesnej gospodarce światowej i w dziedzinie międzynarodowej działalności przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem implikacji dla Polski), lecz także przekazywanie wiedzy z tego zakresu studentom i słuchaczom studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Do ważnych celów działalności Kolegium należy również rozwój własnej kadry nauczycieli akademickich.

​Książka Jubileuszowa 

Publikacja monografii „Z dziejów Wydziału Handlu Zagranicznego i Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: siedemdziesięciolecie 1949-2019”, pod redakcją naukową dr. Mieczysława Szostaka (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019) stanowi zwieńczenie obchodów jubileuszu 70-lecia Kolegium Gospodarki Światowej SGH, które jest - jak wiadomo - kontynuatorem działalności dawnego Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. Przedstawiono w niej nie tylko zarys dziejów, lecz także osiągnięcia naukowe niektórych wybitnych profesorów, poczet wszystkich dziekanów oraz zdjęcia ilustrujące historię Kolegium i Wydziału.

Relacja z obchodów 70-lecia 

Fotorelacja 

.