O Katedrze Finansów Międzynarodowych

Katedra kontynuuje tradycje istniejącej do końca lat sześćdziesiątych XX wieku Katedry Finansów Handlu Zagranicznego, założonej i kierowanej wcześniej przez prof. dr hab. Mirosława Orłowskiego. Po blisko dziesięcioletnim niebycie, Katedra została reaktywowana w 1981 roku i od tego momentu kierowana była przez prof. dr hab. Karola Lutkowskiego (wychowanka prof.  dr hab. Mirosława Orłowskiego). W latach 2005-2014 funkcję Kierownika Katedry piastowała prof. dr hab. Elżbieta Chrabonszczewska. Od poczatku 2015 r. Katedrą kieruje prof. dr hab. ​Leokadia Oręziak.


Szeroki profil zainteresowań członków zespołu Katedry obejmuje dziedzinę finansów międzynarodowych w jej trzech płaszczyznach: mechanizmu globalnie ujętego międzynarodowego systemu walutowo-finansowego; rynków finansowych działających na nich podmiotów, rodzajów dokonywanych operacji, instrumentów finansowych; funkcjonowania systemu finansowego przedsiębiorstw działających w sferze międzynarodowej współpracy ekonomicznej, z uwzględniem problematyki zarządzania ryzykami finansowymi i ubezpieczeń. 


Zespół Katedry liczy obecnie siedem osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na różnych szczeblach zaawansowania pracy zawodowej, od adiunkta - doktora do profesora zwyczajnego. Katedra oferuje szeroki wachlarz zajęć (wykładów, seminariów i ćwiczeń) na wszystkich typach studiów.


Prace badawcze pracowników zespołu koncentrują się ostatnio na problematyce aktualnych zagadnień polityki walutowej w kraju i na świecie, integracji walutowej oraz ewolucji międzynarodowych rynków finansowych.

.