O Katedrze Ekonomii II

Katedra Ekonomii II jest kontynuatorką najlepszych tradycji Katedry Ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS, której trzon w przeszłości tworzyli uczeni tej klasy co Michał Kalecki, Edward Lipiński i Kazimierz Łaski. Pierwszym kierownikiem Katedry był Prof. dr hab. Ryszard Rapacki. Obecnie kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Mariusz Próchniak.

W skład Katedry Ekonomii II wchodzą dwa zakłady. Kierownikiem Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej jest dr Adam Czerniak, zaś funkcję kierownika Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego pełni dr Piotr Maszczyk.

.