Konkurs prac z MSG

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz licencjacką z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

Misją Konkursu jest promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, jak również promocja potencjału naukowego absolwentów kierunków związanych z MSG.

Do Konkursu można zgłaszać prace napisane w języku polskim i w języku angielskim, obronione w roku akademickim poprzedzającym aktualną edycję konkursu. Każdy z ośrodków akademickich biorących udział w Konkursie może zgłosić maksimum 2 prace. Mogą to być dwie prace magisterskie albo dwie prace licencjackie lub też jedna praca magisterska i jedna praca licencjacka.

Nagrodami w Konkursie są dyplomy wręczane laureatom trzech pierwszych miejsc w kategorii prac magisterskich oraz w kategorii prac licencjackich. Laureaci zostają wskazani przez Kapitułę Konkursu jako autorzy najwyżej ocenionych prac, na podstawie oceny wszystkich zgłoszonych prac, dokonanej przez Komisję Konkursu.

Organizatorem 10. edycji Konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Koordynatorem 10. edycji Konkursu jest dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych).

Dokumenty do pobrania:

Ważne terminy:

 • 30 listopada 2023 r. - termin zgłoszenia prac przez ośrodki akademickie biorące udział w Konkursie,
 • 15 grudnia 2023 r. - przekazanie prac do recenzji,
 • 29 lutego 2024 r. - przesłanie recenzji prac konkursowych,
 • 29 marca 2024 r. - zestawienie wyników i zatwierdzenie listy laureatów przez Kapitułę Konkursu,
 • 10 maja 2024 r. - ceremonia wręczenia nagród laureatom i promotorom w ramach seminarium dydaktycznego w Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu. 

Laureaci 10. edycji konkursu:

 • W grupie prac licencjackich:
  • I miejsce: Julia Kartasińska, za pracę pt.: Wykorzystanie fenomenu „Hallyu Wave” (koreańskiej fali) w rozwijaniu biznesu na rynku międzynarodowym (promotor: dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. UŁ). 
  • II miejsce: nie przyznano 
  • III miejsce: Joanna Sopala, za pracę pt.: Znaczenie soft power w kształtowaniu mocarstwowości Stanów Zjednoczonych Ameryki (promotor: dr Katarzyna Czech).
 • W grupie prac magisterskich:
  • I miejsce: Anthea Kuczewska, za pracę pt.: Is Switzerland successful in retaining international talent? An analysis of STEM labor market (promotor: dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH). 
  • II miejsce: Liliana Śmiech, za pracę pt.: Trends in fossil fuels consumption and in the European Union in the household sector between 2010 and 2019 (promotor: dr Marta Ulbrych). 
  • III miejsce: Maria Kubala, za pracę pt.: Implikacje koncepcji ESG dla międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa (promotor: prof. dr hab. Barbara Jankowska).
Ośrodki akademickie biorące udział w Konkursie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki – Ośrodek Wiodący (Ogólnopolski Koordynator Konkursu)
Kapituła Konkursu
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
 • dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat,prof. UEP
 • dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ
 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH
 • dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE
 • dr hab. Hanna Treder, prof. UG (Przewodnicząca Kapituły)
 • dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK
Koordynatorzy Konkursu
 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH (SGH)
 • dr Lidia Mesjasz (UE Kraków)
 • dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP (UE Poznań)
 • dr hab. Hanna Treder, prof. UG (UG)
 • dr Katarzyna Czech (UE Katowice)
 • dr Anna H. Jankowiak (UE Wrocław)
 • dr Aleksandra Nacewska-Twardowska (UŁ)
Komisja Konkursu
 • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
 • dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP
 • ​dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. UŁ (Przewodnicząca Komisji)
 • dr Katarzyna Czech
 • dr Anna H. Jankowiak
 • dr Magdalena Markiewicz
 • dr Lidia Mesjasz​

 

Edycja 10

Organizatorem 10. edycji Konkursu był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Koordynatorem 10. edycji Konkursu była dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych).
 

Laureaci 10. edycji konkursu:

 • W grupie prac licencjackich:
  • I miejsce: Julia Kartasińska, za pracę pt.: Wykorzystanie fenomenu „Hallyu Wave” (koreańskiej fali) w rozwijaniu biznesu na rynku międzynarodowym (promotor: dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. UŁ). 
  • II miejsce: nie przyznano 
  • III miejsce: Joanna Sopala, za pracę pt.: Znaczenie soft power w kształtowaniu mocarstwowości Stanów Zjednoczonych Ameryki (promotor: dr Katarzyna Czech).
 • W grupie prac magisterskich:
  • I miejsce: Anthea Kuczewska, za pracę pt.: Is Switzerland successful in retaining international talent? An analysis of STEM labor market (promotor: dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH). 
  • II miejsce: Liliana Śmiech, za pracę pt.: Trends in fossil fuels consumption and in the European Union in the household sector between 2010 and 2019 (promotor: dr Marta Ulbrych). 
  • III miejsce: Maria Kubala, za pracę pt.: Implikacje koncepcji ESG dla międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa (promotor: prof. dr hab. Barbara Jankowska).
Edycja 9

Organizatorem 9. edycji Konkursu był Uniwersytet Gdański. Koordynatorem 9. edycji Konkursu była dr hab. Hanna Treder, prof. UG (Katedra Biznesu Międzynarodowego).

Laureaci 9. edycji konkursu:

 • W grupie prac licencjackich:
  • I miejsce: Krzysztof Rydzykowski, Przejawy społecznej odpowiedzialności gospodarstw domowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej (promotor: dr Joanna Kos-Łabędowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).
 • W grupie prac magisterskich:
  • I miejsce: Weronika Granosik, Proces konwergencji gospodarczej krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kryzysów gospodarczych (promotor: dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
  • II miejsce: Marceli Hązła, Rozwój wybranych gospodarek w obliczu nieciągłości procesów globalizacyjnych, (promotor: dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
  • III miejsce: Jakub Lesiak, Konkurencyjność produkcji przemysłowej gospodarek Grupy Wyszehradzkiej w kontekście założeń polityki klimatyczno-energetycznej UE, (promotor: dr Marta Ulbrych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
Edycja 8

Organizatorem 8. edycji Konkursu był Uniwersytet Łódzki. Koordynatorem 8. edycji Konkursu była dr Aleksandra Nacewska-Twardowska (Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego).

Laureaci 8. edycji konkursu:

 • w grupie prac licencj​ackich
  • I miejsce: Sławomir Szwajkosz, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa z branży gier komputerowych a jego wyniki finansowe na przykładzie grupy kapitałowej CD Projekt (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
  • III miejsce: Julia Perek, Wpływ Internetu Rzeczy na rozwój transgranicznego e-commerce na przykładzie przedsiębiorstwa Amazon (promotor: dr Sylwia Talar, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).
  • III miejsce: Oliwia Witecka, Business angels na rynku europejskim (promotor: dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet Łódzki).
 • w grupie prac magisterskich
  • I miejsce: Michał Kulbacki, Państwowe fundusze majątkowe jako element polityki antykryzysowej (promotor: dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
  • II miejsce: Piotr Młynarz, Analiza atrakcyjności inwestycyjnej polskiej branży motoryzacyjnej na tle pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej (promotor: dr Marta Ulbrych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
  • III miejsce: Enzon Tan, The Innovation Prism Model - Innovation Management in the Digital Economy (promotor: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
Edycja 7

Organizatorem 7. edycji Konkursu był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Koordynatorem 7. edycji Konkursu była dr Katarzyna Czech (Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych).

Laureaci 7. edycji konkursu:

 • w grupie prac licencjackich
  • I miejsce: Sylwia Cieślik, Zastosowanie struktury variable interest entity na zagranicznych giełdach papierów wartościowych (promotor: dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet Łódzki).
  • III miejsce: Nguyen Thi Yen Nhi,The Impact of Corporate Governance on Firm Performance: Evidence from Polish Non-Financial Listed Firms (promotor: dr hab. Konrad Sobański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
 • w grupie prac magisterskich
  • I miejsce: Alicja Kozak (Korenik), Kształtowanie się wybranych zjawisk w strukturze społeczno-gospodarczej nowoczesnych miast– studium przypadku (promotor: prof. dr hab. Bogusława Drelich Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
Edycja 6

Organizatorem 6. edycji Konkursu była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Koordynatorem 6. edycji Konkursu była dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH (Kolegium Gospodarki Światowej).

Laureaci 6. edycji konkursu:

 • w grupie prac licencjackich 
  • I miejsce: Adrianna Podgórska, Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych, Uniwersytet Gdański (promotor: dr Łukasz Dopierała).
 •  w grupie prac magisterskich 
  • I miejsce: Joanna Siebert, The influence of the presence of women in boards of directors on the firm performance in publicly listed enterprises in Poland and Germany, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (promotor: dr Piotr Stanek).

 

.