Czasopisma naukowe

​International Journal of Management and Economics

Bazy danych:
Baidu Scholar, BazEkon, CEJSH, CNKI Scholar, CNPIEC, Celdes, DOAJ, EBSCO Discovery Service, Genamics JournalSeek, Index Copernicus, JGate, Naviga Softweco, Primo Central ExLibris, RePEc, ReadCube, ResearchGate, Summon, TDOne TDNet, WorldCate OCLC, ​BazHum
Punktacja:
100
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse, geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Kobieta i Biznes Women and Business

Bazy danych:
BazEkon, ProQuest, ewydawnictwo, ​BazHum, ​EBSCO
Punktacja:
5
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse
Częstotliwość wydawania:
rocznik